Kresťanský zbor v Podbieli

obratenykatolik(zavinac)centrum(bodka)sk

Kedy sa narodil Pán Ježiš?

Pán Ježiš z Biblie sa narodil na Židovský Sviatok stánkov. Tento sviatok je pre náš kalendár pohyblivý a tento sviatok býva koncom septembra, začiatkom októbra.

Biblický dôkaz narodenia Biblického Pána Ježiša nájdete v kázni z 12.1.2020:

Kázeň z 12.1.2020 Kedy sa narodil Ježiš Kristus

….

Novým poslucháčom z katolicizmu odporúčam vypočuť si aspoň jednu zo stoviek našich kázní ako dôkaz, že katolícke a čisté biblické výklady Božieho slova sú úplne iné. Rozdiel v nich je ako smrť a život. A teda to, čo počúvajú v katolíci kostoloch a rímskokatolícka náuka ktorú žijú nemá nič spoločné s kresťanstvom, ktoré stojí na Kristovi, a na jeho večnom a nemennom slove – Biblii.

Kázeň z 13.10.2013: Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi:

 

Kresťanský zbor v Podbieli

  • Naša viera a náuka zboru je podrobne rozobratá v sekcii: „Kresťanský zbor v Podbieli, kto sme a čomu veríme“ a detailne je naša viera a náuka rozobratá v mp3 kázniach. Tam je podrobne zvestované evanjelium a podrobne zvestovaná celá rada Božia.

Pre lepšie a detailnejšie pochopenie Božieho evanjelia pre nových návštevníkov našej web stránky,  odporúčam vypočuť si sériu kázní z roku 2016 s názvom: „Evanjelium do hĺbky podstaty…“ Kázne si nájdete pod dátumom od 19.6.2016 do 9.10.2016

V našom zbore sa sústreďujeme na vzájomné budovanie sa v láske a vzájomné slúženie si.

Pre nasledujúce časy vyzývam kresťanov, aby bdeli a očakávali Pána v poctivom, pravidelnom spoločenstve, vo svojich zboroch, vo svojom okolí, s pripomínaním si Pamiatky Pánovej večere, kým nepríde Pán v sláve

Lebo: kto nemá spoločenstvo, nemá zbor, nie je v Kristovi, nie v Kristovej cirkvi.

Kristus si pri svojom druhom príchode príde pre svoju Nevestu, cirkev.

Teda kto nemá spoločenstvo, v ktorom sa poctivo, obetavo, pravidelne stretáva, v ktorom sa buduje v bratskej láske, nemá cirkev a ako si po neho má Kristus prísť, keď ho neočakáva v cirkvi a s cirkvou?

NOVINKA:

Vyhlásenie kresťanov z Frankfurtu, Nemecka, ohľadom predošlej tyranie. Prichádza to síce „po boji“, ale kto sa bál počas tyranie stáť na Božej pravde a na Bohu, tu má biblické odkazy aspoň do budúcna:

http://www.krestanepraha.cz/sites/default/files/frankfurtska_deklarace.pdf

Kresťanský zbor v Podbieli:

sme kresťanský zbor pre región (hornej) Oravy a pozývame hľadajúcich Oravcov, ktorí túžia zaradiť sa do Kristovej cirkvi, do zboru, ktorí túžia spoznať  a pochopiť pravdy Božieho slova, pravdy spasenia a cestu spasenia. Ktorí túžia rásť cez počúvanie, vysvetľovanie Božieho slova, cez spoločenstvo, cez cirkev, cez toto Kristovo konkrétne telo.

Kto je naša autorita:

Naša autorita je Boh, Božie slovo.

Naše pravdy viery stručne charakterizujeme:

  • Jedine Písmo (Sola Scriptura)
  • Jedine Kristus (Solus Christus)
  • Jedine milosť (Sola Gratia)
  • Jedine viera (Sola Fide)
  • Jedine Bohu patrí sláva (Soli Deo Gloria)

Sú to základné pravdy, ktoré sú spoločným základom viery všetkých kresťanov v pravom zmysle tohto slova (Kristovcov), Božích detí, spasených a vykúpených Pánom Ježišom Kristom.

 

 

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Kresťanský zbor v Podbieli