Páter Chiniqui

Kniha Páter Chiniquy, bývalý Rímskokatolícky kňaz obrátený na Biblickú vieru.

Pater_Chiniquy

Kniha popisuje Rímskokatolícku cirkev v Kanade a USA počas kolonizácie v 19. a 20. storočí. Autor sa sústreďuje predovšetkým na zobrazenie mocnej ruky Rímskokatolíckych kňazov nad obyčajným človekom skrze očistcový oheň. A na všemocnú autoritu biskupov, v ktorých vôli bolo všetko. Ďalej autor popisuje ako sa Rímskokatolícke autority, ale aj kňazi voči sebe správali (aj dnes správajú) voči kňazom, ktorí chcú konať niečo navyše. Ich dielo znevažujú, vysmievajú sa mu a kladú mu všelijaké prekážky, len aby nevytŕčali z radu.

Páter Chiniquy v Kanade, ale aj po svete založil spolky striezlivosti… Ešte ako Rímskokatolícky kňaz bol zo závisti nespravodlivo obvinený z klamstiev, ktoré naňho vymyslel biskup a kňazi. Vtedy jeho obhájcom bol Abrahám Lincoln, budúci prezident  USA.

Rozširoval Biblie medzi obyčajným ľudom a učil ich čítať a rozmýšľať nad Božím slovom, ktoré sa mu nakoniec odhalilo v plnej pravde a vďaka jeho obráteniu sa potom obrátila takmer celá jeho farnosť ku kresťanstvu a neskôr aj iné katolícke farnosti po okolí. Tak sa páter stal v očiach biskupov a kňazov odpadlíkom a Rímskokatolícky zákon takýchto odpadlíkov prikazoval zabiť. No vždy zázračným spôsobom ho Boh vyslobodil z mnohých ukameňovaní, alebo pripravovaných vrážd Rímskych kňazov a Rímskych katolíkov.

Veľmi pútavé čítanie, ktoré napriek množstvu strán sa dá prečítať na jeden dúšok.

Ja už len dodávam, že tento obraz Rímskokatolíckej vlády sa po II Vatikánskom koncile zmenil na neviditeľnú taktiku humanizmu a ekumenizmu. No to, čo sa robilo vtedy v seminároch, čo robili kňazi, biskupi, to sa ešte tiež aj dnes prejavuje, ale už v menšej miere.

Kiež by toto svedectvo otvorilo oči kňazom a uvideli tak hriechy ich náboženstva, ktoré pochádza z ľudských výmyslov a nie od Boha a tak sa zriekli Rímskej totality. A kiež by Božie slovo , ktoré čítajú denne v kostoloch a v breviári osvietilo ich mysle a zachránilo ich vo viere a v dôvere jedine v Krista Ježiša.  V modlitbách za tento úmysel

Rasťo