Hadie plemä – Satanova cirkev, žena jazdiaca na šelme

Cieľ článku: naučiť sa rozpoznávať Satanovu taktiku a Neviestku skrze obrady, symboly, architektúru…

1 časť – všeobecný úvod

2 časť – rozobratie konkrétnej symboliky na audienčnej miestnosti vo Vatikáne – obrázky

3 časť – ďalšie symboly Satanovej cirkvi – obrázky

1 časť – Všeobecný úvod

Tak, ako prirodzenosťou kresťana, ktorí uveril v Krista a jeho vykupiteľské dielo je svedčiť o Bohu a Kristovej záchrane a slúžiť mu, a dokazovať to navonok,

Tak je prirodzenosťou tých, ktorí majú všetko od Satana, ktorí majú boha Satana svedčiť o ňom, jeho moci a diele.

Ten, kto nesvedčí o Kristovi, nie je a nemôže byť Kristov služobník.

A presne to isté je prirodzenosťou Satanových služobníkov, lebo moc, slávu, bohatstvo, peniaze, hmotné statky majú od Satana… Oni musia svedčiť o Satanovi, lebo… lebo by v krátkom čase zomreli neprirodzenou smrťou.

Mt 4:8 Opät ho pojal diabol na vrch, veľmi vysoký, a ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu

Mt 4:9 a povedal mu: Toto všetko ti dám, ak padneš a pokloníš sa mi.

Mt 4:10 Vtedy mu povedal Ježiš: Odídi, satane, lebo je napísané: Pánovii (* Dt 6, 13), svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jemu samému budeš svätoslúžiť!

 

Všetku slávu, peniaze, moc, majetky čo majú herci, speváci, „vedci“ vynálezci, politici, či náboženskvá sveta, všetko toto majú od Satana, lebo sa mu klaňajú, lebo mu slúžia a čo horšie – lebo mu obetujú. A nie sú to obyčajné obete, ale obetujú to najvzácnejšie, čo človek môže mať – obetujú mu deti. (Aj svoje, aj kradnuté, či adoptované. Ročne mizne na svete cca 800 000 detí, a predávajú ich na obete, náhradné diely, pedofíliu, prostitúciu – hlavne pre mocných sveta a celebrity – keď toto zanedlho vyjde najavo, nečudujte sa, lebo to robia ako je svetom svet…)

Poznámka: deti z Číny sú hlavným artiklom na celosvetových trhoch, predovšetkým plody a embryá, lebo tam bola dlho politika jedného dieťaťa a tak ženy chodili na potraty ako na „hodiny klavíra“… (niektorá omladzujúca kozmetika a drogéria je plná výťažkov z detských plodov…)

Dajte si pozor na svoje deti! Nasledujúce video, ako kradnú deti je len pre silné povahy!!! (nedal sa mi pridať samotný odkaz, preto tu je priamo video…)

Ostatní nepozerať!!!

Satanovi služobníci nielem mu obetujú a slúžia a klaňajú sa, ale aj musia navonok svedčiť komu patria a kto je ich bohom. Musia navonok ukazovať gestá, symboly, či slová, ktoré ctia Satana.

Svätou povinnosťou predovšetkým pastierov je rozoznávať diablovu taktiku, diablove zvody. Deti svetla musia byť bystrejšie a predvídavejšie ako deti tmy.

Žiaľ, len niektorí pastieri, či kresťania vedia čítať a rozoznávať spôsoby, akým sa Satanovi služobníci prezentujú.

Z giest spevákov (videoklipov k pesničkám) posledné roky až príliš dobre rozpoznať, komu slúžia – napríklad nielen rockeri ukazujú paroháča, ale videoklipy sú buď plné temnoty, alebo nahoty, promiskuity, neviazanosti, homosexuality…

Vo filmoch tiež ukazujú satanské symboliky, 666 číslo, gestá,

V rozprávkach ukazujú satanské symboly, či na nepatrný čas slová sex, či nahú postavu…

Politici musia najavo dávať satanské plány, či nahlas povedať niečo čo vyznieva ako „konšpirácia“ čo ľudia niekedy zoberú ako prerieknutie. No v skutočnosti musia vravieť o ich satanských plánoch… preto existuje mnoho „konšpirácií“ ktoré ale sú skutočným plánom a dielom, ktoré konajú títo satanisti vo svete. Či už je to s riadením počasia, či s jedmi v potravinách, drogérii, či s plánom, čo idú robiť so svetom…

Satanské symboly vidno aj na logách bohatých firiem, nadnárodných korporácií…

Také všeobecné gesto ktoré ukazujú speváci, herci, politici, či iní mocní sveta je Horovo oko. Či zakrytie jedného oka, či zopnutie rúk do tvaru kosoštvorca…

Teraz ale sa sústredím na najväčšie náboženstvo sveta – Rímsky katolicizmus.

Všimnime si niekedy na sochách, ako majú sochy vystrúhané prsty na rukách.

V Podbielanskom kostole je veľká socha Panny Márie, ktorá na jednej ruke ukazuje paroháča a na druhej Satanove dva prsty –  také gesto, ako sme sa v škole hlásili ako žiaci…  mnohé sochy zobrazujú takéto gestá. Takéto gesto na Mariánskej soche ale nie je náhodné

To že sú dvere kostolov opačne otočené ako boli dvere Božieho chrámu v Jeruzaleme, to že sa katolíci klaňajú opačným, smerom ako  sa klaňali židia v chráme, to tiež nie je len tak.

To že väčšina kostolov je zasvätená Panne Márii, to nie je len tak (Panna Mária je prezlečený Satan, teda kto sa k nej modlí, prosí o orodovanie, ochranu, kto ju vzýva ako „Matku ustavičnej pomoci“, ako tú, ktorá všetko môže… modlí sa priamo k Satanovi)

To že ďalšia časť kostolov je zasvätená tzv. „svätým“ to tiež nie je len tak („svätí“ sú prezlečení démoni – kto sa k nim modlí, kto ich vzýva a prosí o orodovanie, ochranu… modlí sa priamo k démonom.)

To že omše slúžia v niektorých kostoloch na hroboch, kryptách (bývalých satanových služobníkov), to nie je len tak, tak robili pohania a modlári slúžiaci satanovi

To, že kalich a oplátka na oltári je položená na kostiach „svätých“ (bývalých satanových služobníkov) to nie je len tak.

To že kostol je plný sôch, obrazov „svätých“ a „Panny Márie“ to nie je len tak

To že moc sa dáva obradom, predmetom, ceremóniám či rukám kňaza,to nie je len tak. To je okult.

To že mnohokrát omše končia Mariánskou piesňou, to nie je len tak

To že Vianoce majú na najpohanskejší sviatok, to nie je len tak

Atď, atď.

Mnoho vecí je spomenutých a rozobratých na tomto webe v článkoch a v mp3 kázniach.

Rímskokatolícke kostoly sú silným okultným miestom.

A je ohavnosťou, ak kresťan do nich ide na okultné satanské obrady, lebo sa niekto z ich príbuzných „krstí“, lebo niekto má „svadbu“, kde prisahajú pred ich bohom počas okultnej služby, ak kresťan ide na omšu za zomrelého ktorý je v očistci, (zádušné omše sú za duše v očistci) ak kresťan dáva deti na náboženstvo Satanovým služobníkom…

Totiž v Písme nie je žiadna zmienka o tom, že by niekedy Izrael, či kresťania išli na pohanské okultné miesto aj keď iba zúčastniť sa okultných démonských praktík… Ak tak Izrael urobil, stihol ho Boží trest… Boh takéto veci vždy nazýval ohavným modlárstvom…

Kostoly, či obrady sú tak silno okultné, že duch kresťana takéto veci neznesie a kresťan musí pudený Duchom Svätým okamžite odtiaľ utiecť…

Beda pastierom, ktorí nevedia rozoznávať Rímskokatolícky zvod, ktorý ich obklopuje z každej strany, uprostred ktorého žijú. A beda ak nevedia rozpoznať jeho taktiku a spôsoby manipulácie a ktorí nevarujú Božie ovečky ktoré pasú pred taktikou tohoto zvodu…

To ako keby bača pasúci stádo oviec na Kubínskej holi nevedel čo je medveď, nevedel, čo je vlk. Nepoznal ich taktiku lovu, nepredvídal kedy a ako môžu zaútočiť, neurobil opatrenia, aby nemal žiadnu ovcu zožratú…

A k ostatným zvodom by som prirovnal baču, ktorý nevie ktoré bylinky, kríky sú jedovaté, či ako baču, ktorý vedie ovce cez najhoršie zrázy a rokliny, kde sa ovce potkýnajú a kde si lámu kosti, a padajú do priepasti, hoci existujú správne chodníky na zelené pastviny

Nie sme povolaní na to, aby sme bojovali s telom a krvou, ale sme povolaní bojovať s taktikou démonov, rozpoznať ju, byť predvídavejší ako deti tmy a tak varovať ovečky skôr, ako démoni niečo spravia…

2. časť – rozobratie konkrétnej symboliky na audienčnej miestnosti vo Vatikáne

Dizajn auly, v ktorej prijímajú pápeži ľudí zo sveta je celý v okultnej symbolike

Volá sa to Audienčná sála Pavla VI.

Táto hala má kapacitu 6300 osôb

Z vonku táto hala pôsobí skromne, nenápadne

Obrázok vonkajšej haly už z vonku je projektovaný ako hlava hada – zaoblený predok, nos, oči…

Svetlá strecha je robená v tvare šupín hada, vidno papuľu, iné šupiny okolo papule. Keď sa ľudia stojaci v hale pozerajú na pápežov v predu, vidia hadie oči a dva jedové tesáky.

Uprostred tesákov je súsošie so sochou „zmŕtvychvstalého“. Jeho hlava spredu vyzerá ako ľudská hlava, ale z boku ako hlava hada.

To čo zobrazuje súsošie to nie je zmŕtvychvstanie, ale peklo plné démonov. Socha „krista“ je vlastne ich „kristus“ preto má hadiu hlavu. Rímsky katolicizmus je antikristovský systém.

Celé učenie Rímskeho katolicizmu ide proti Kristovi, je najväčšou opozíciou proti Kristovmu učeniu na svete. (inkvizícia, Trident, ekuména…)

Ďalší popis symboliky:

Pápeži hovoria z úst plaza – Pápeži sú hadie plemä

Pápeži sú hadím jazykom v tomto svete, hovoriaci rečou hada

Návštevníci ktorí tam sú, tí sú vo vnútri hada, patria hadovi, oslavujú hadovu reč a ústa hovoriace haďou rečou. Sú šťastní a tlieskajú.

Hala – hlava hada je akoby odťatá, alebo inak povedané – Vatikán, pápeži sú hlavou hada, ktorý tu vládne na zemi (ženou jazdiacou na šelme)

Pápeži, pápežstvo sú hlavou Rímskeho katolicizmu a Vatikán je hlavou hadovou v tomto svete

Tretia časť – ďalšie symboly Satanovej cirkvi

Ďalšie bežne postrehnuteľné symboly z Vatikánu: Námestie Sv. Petra a Petrovho chrám symbolizuje pri pohľade z hora ženský pohlavný orgán, uprostred ktorého je mužský pohlavný orgán – obelisk. (spojenie Satana a neviestky)

Najlepšie to vidno pri pohľade z oblohy – z mapy.

Vatikánske umenie obrazy sochy sú plné satanských zobrazení a symbolov a pohanských bohov

Návštevníci, ktorí bozkávajú sochu „svätého Petra“ v skutočnosti bozkávajú sochu boha Jupitera, ktorého Vatikán prekrstil na Petra. Vlastne všade po svete prekrstili Rímskokatolíci pohanských bohov na Rímskokatolíckych… šípka ukazuje na Jupiterov blesk.

Faithful touch the foot of a statue of Saint Peter in Saint Peter Basilica at the Vatican February 25, 2013. Pope Benedict will lead his last weekly audience on Wednesday before stepping down. REUTERS/Eric Gaillard (VATICAN – Tags: RELIGION)

Pápež ako satanov služobník

Pápežské rúcho s logom pedofilov, uctievanie slnka prevzaté z pohanstva

Verejné priznávanie sa – František ukazuje číslo 666 počas príhovoru niekoľkokrát. (takéto gesto vidno u politikov, mocných sveta…)

Obrátený kríž – satanský symbol

Ján Pavol II, za ním bohostánok – hadie oko

 • súhrn mnohých „celebrít“ zapredaných diablovi + ich svedectvá zapredania. 11 minútové video:

https://www.facebook.com/watch/?v=394577111834429

 

Atď, atď.

Web je plný satanských symbolov, pozorný kresťan rozoznáva a dištancuje sa od všetkého, čo je Rímskokatolícke.

Konečný cieľ tohoto článku je odkaz pre kresťanov, aby sa vyvarovali všetkého satanského. Satanské symboly sú všade okolo nás, naučte sa ich rozoznávať  v bežnom živote, ale hlavne dnes – v Covide, vo vakc1nácii… Lebo môže byť neskoro…

Vakc1ny menia DNA! Si stvorený na Boží obraz, máš jedinečnú DNA. Po zmene DNA budeš pretvorený na obraz tých, ktorí ti dali „zadarmo“ vakc1nu, staneš sa ich vlastníctvom, obrazom a zanedlho ťa začnú aj manipulovať.

Je to ako napríklad s kukuricou. Nikto si ju nemôže patentovať a vlastniť. Ale keď ju geneticky modifikujú, patentujú si to a sú vlastníci GMO kukurice.

Pre kresťana musela nastať stopka vakc1nam hneď ako sa dozvedel, že sú z detských embryí, či plodu! Kresťan, ktorý si pichne takúto vakcínu, zúčastňuje sa okultu – úmyselného obetovania ľudského plodu, aby z neho mohol mať potrebné látky pre svoje „zdravie“. Totiž aby z ľudského plodu niečo zobrali, museli vybrať živý, zdravý plod, (či embryo) odobrať z neho čo chcú, zabiť ho, alebo nechať len tak skonať v špinavom vedre… V prípade firmy, ktorej letáčik je pod článkom to urobili tak, ako je napísané na Wikipedii:

https://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=en&tl=sk&u=https%3A%2F%2Fen.m.wikipedia.org%2Fwiki%2FHEK_293_cells&prev=search

Satanské náboženstvá a satanovi sluhovia obetujú Satanovi to najcennejšie – deti človeka, aby z ich obetovania mohli mať Satanovu priazeň. Kresťan sa vakc1náciou zúčastňuje satanského okultu, súhlasí s touto ohavnosťou, „je a pije kalich ohavnosti“ a ponesie z toho dôsledky… (je zaujímavé že hlavne tí kresťania, ktorí v tejto dobe nemávajú zhromaždenia, nejedia spoločne chlieb, nepijú spoločne z kalicha – hlavne títo kresťania súhlasia s „jedením a pitím z kalicha démonov“)

 • dnešné časy sú plné symbolov, za ktorými sú skryté veci, plány.. kto skúma, rozoznáva a vie čo má robiť /nerobiť a varuje druhých… tu sú len dva z nich…

 • V Izraeli púšťajú do obchodu len 0čk0vaných.

„A nebudú môcť kupovať“ – predobraz budúcich vecí. A boli označení (aj) na pravú ruku. Video:

https://anonup.com/thread/1919981

 • doplnené 5.3.2021 – patent na test Covid 19 je tu od roku 2015, patentoval ho Rothschild. čiže už vtedy mali názov dnešnej choroby a spôsob ako ju budú testovať. Logicky to znamená, že mali vtedy aj vírus, alebo spôsob, akým budú ľudstvo ničiť a manipulovať kvôli presadeniu globálnych záujmov…

https://patents.google.com/patent/US20200279585A1/en

 • Holandský politik hovorí v parlamente o tejto plánovanej pandémii od roku 2010. video:

https://www.facebook.com/otevrisvoumysl/videos/311700097167751/

 • ako sa stavajú výrobcovia vakc1n ku dnešným vakc1nam

https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/vakcinu-nepotrebuji-nechci-predbehnout-starsi-a-jsem-perfektne-zdravy-uvedl-reditel-pfizeru/

https://cz24.news/byvaly-vedec-pfizeru-varuje-ze-vlady-a-farma-firmy-budu-klamat-a-zotrocovat-az-kym-nas-nevyhubia/

https://www.badatel.net/byvaly-viceprezident-pfizeru-naliehavo-varuje-ludstvo-pred-covidovymi-vakcinami/

 • Jedna z technológií zmeny DNA:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7469881/

 • nanotechnológie sú tu už od roku 1984, stránka patentov nanotechnológií:

2019

Hľadajte, skúmajte, informácií je na webe veľmi veľa. Nedajte si vymývať mozgy propagandou mocných sveta, ktorým na vás a na vašom zdraví vôbec nazáleží.

 • Vražda aj pre vakcíny. Odporúčam si pozrieť film „Nemý výkrik“ od bývalého potratára Bernarda Nathansona, aby kresťania, obhacovia cov1d vax1n videli, že aj to maličké dieťa v lone matky vie rozpoznať nebezpečenstvo a bráni sa voči zabitiu už aj v lone matky. V lone, ktoré ho má chrániť… a odporúčam si vypočuť našu kázeň o Krvi… z nedele 4.7.2021.

 • zoznam patentov na ovládanie človeka:

Seznam Patentů pro kontrolu a změnu myšlení – O Vás bez Vás

 • patenty na ovládanie počasia:

Extensive List Of Patents

 

 • bývalý agent rozpráva o tom ako sa dá maniupulovať človek:

Bývalý agent MI5: Pokusy na lidech pomocí mikrovlnného záření probíhají

Zjv 18:23 … pretože tvoji kupci boli veľmožmi zeme, pretože tvojimi čary (gr. farmaceutikou) zvedené boly do bludu všetky národy.

Zjv 9:20 A ostatní ľudia, ktorí neboli pobití ranami, ani neurobili pokánia zo skutkov svojich rúk, aby sa neklaňali démonom a modlám, zlatým a strieborným, medeným a kamenným a dreveným, ktoré nemôžu ani vidieť ani počuť ani chodiť;
Zjv 9:21 ani neurobili pokánia zo svojich vrážd (farmaceutiky) ani zo svojho smilstva ani zo svojich krádeží.

KRESŤANIA – POKÁNIE, POKÁNIE, POKÁNIE…

z čoho?

1. pastieri v prvom rade z toho, že nečítajú znamenia čias a nevarovali im zverených ľudí pred týmto falošným c0vid náboženstvom a poslúchali ľudí viac ako Boha..

2. že si do tela pichali látku,  v slepej viere, bez toho, aby si preskúmali podľa príbalového letáčika vakc1ny, čo si vlastne pichajú…

3. že vo vakc1ne sú zabité deti a mali/majú na rukách krv týchto detí… Ohavnosť si pichali…

a to ešte nehovorím o jedoch a technológiách vo vakcínach…

Tu nepomôže žiadna výhovorka typu „nevedeli sme o tom“ pretože mocní sveta dopredu ukazujú, čo plánujú robiť s ľuďmi, pretože všetky informácie boli priebežne v príhodnom čase dávané do pozornosti v médiách. Lenže problém je v tom, že žiaľ aj kresťania sledujú len satanské médiá hlavného prúdu, ktoré očividne propagujú najväčšie satanské zlo – demoralizovanie spoločnosti, rozdeľovanie spoločnosti, slobodné spolunažívanie každého s každým, liberalizmus, ekoterorizmus, LGBT, ničenie národov skrze migráciu neprispôsobivých, dnes už aj pedofíliu… tieto médiá hlavného prúdu očividne propagujú to najväčšie satanské zlo. Tým ale nehovorím že médiá mimo hlavného prúdu majú vo všetkom pravdu, Veď ako môžu mať, keď Písmo hovorí, že všetci ľudia klamú? Kresťan, ktorý je spravodlivý skrze Ježiša Krista, musí vedieť v tom všetkom rozoznávať dobro, zlo, pravdu nepravdu, právo, neprávosť… Alebo dnes už je len málo spravodlivých kresťanov? A teda to, čo dnes z kresťanstva ostalo to je len pretvárka a zbožné tváre?

2Tim 3:5 budú mať výzor nábožnosti, ale jej silu budú popierať. A týchto sa chráň!

Žiaľ aj kresťania sledujú len tieto satanské médiá a veria im, a spolu so svetom všetko ostatné označujú za konšpiračné… ale práve mimo médií hlavného prúdu neustále znela pravda o c0vide, o vakc1nach, o varovaniach, čo si s nimi ľudia dávajú do tela… A znela od skutočných vedcov, ktorí neboli podplatení farmaceutmi, či od bývalého šéfa Pfizeru, či iných bývalých zamestnancov či aj na CDC, WHO sa raz za čas objavili pravdivé správy… len bolo treba vedieť správy triediť a rozlišovať…

Hebr 5:14 Pevný pokrm je pre dokonalých, pre tých, čo návykom majú vycvičené zmysly na rozlišovanie dobra od zla.

Presne toto dnes vidno –  kresťania, ktorí nemajú vycvičený zmysel pre rozlišovanie dobra a zla, nevedia stráviť ani pevnejšie Biblické pokrmy a okrem základného učenia nemajú hlbšie poznanie Písma… Ba ani to základné spásne učenie nevedia obhájiť…

Kresťania, Bibliu nemáte na to, aby ste si ako katolíci iba z nej čítali, ale na to, aby ste poznali, čo je Pánova vôľa, aby ste nezničili chrám Svätého Ducha zmenou DNA, jedmi, chémiou, technológiami a aby ste boli neustále v obraze, zvlášť v tomto poslednom čase!

1Kor 6:19 Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji (nepatríte sebe)?

Tvoje telo, drahý kresťan nepatrí po obrétení tebe. Máš sa oň starať ako o Boží chrám a nie do neho pichať to, čo v ňom nesmie byť.

„ale ja si myslím“  – toto nie je odpoveď, mňa nezaujíma čo si ty myslíš, ale to čo Boh hovorí, čo Písmo hovorí. čo je pre Boha ohavnosť, to musí byť aj pre teba ohavnosť.

„ale ja si myslím“ – máš mať Božie zmýšľanie a nie svojvoľné pohanské…

—————————————————————————————-

pridané 22.10.2021:

odkaz, ktorý jasne popisuje že aj  P f i z e r  má podiel na vraždách… ale už narodených detí!

Kresťania, stále si myslíte, že netreba pokánie z ohavnosti, ktorú ste vykonali?

VÝBUŠNÉ, STRAŠNÉ ODHALENIE: EXPERIMENTÁLNE COVID „VAKCÍNY“ OBSAHUJÚ TKANIVÁ ZAVRAŽDENÝCH ŽIVÝCH NOVORODENCOV!