Noviny Efatha

  • Noviny Efatha, ktoré boli vydané koncom júla 2013

Tieto noviny sú zamerané na správu Božej záchrany hriešnika skrze evanjelium verzus správa záchrany hriešnika cez Rímskokatolícke učenie.

Stiahnuť si ich môžete v PDF súbore:

Efatha 2

 

 

  • Noviny Efatha, ktoré boli vydané v novembri 2012

Tieto noviny obsahujú články vzťahujúce sa na autoritu a neomylnosť Biblie, stručne je podané evanjelium a niektoré učenia Tradície RKC

Stiahnuť si ich môžete v PDF súbore:

Efatha