Pre moje meno vás budú nenávidieť

Pre moje meno vás budú nenávidieť

Tento článok  je hlavne pre tých, ktorí ešte nezažili prenasledovanie, aby vedeli na čo sa majú doma pripraviť, ak ich viera bude skutočná, biblická. Je písaný na jar 2012. (neskôr o pol roka už niektorí známi a najbližšia rodina začali  rešpektovať moju vieru)

(Mt 10:34-39 [SSV])

Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč. Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre. A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

Ako som už v predchádzajúcich kapitolách spomínal, to, čo ma podnietilo skúmať znamenia časov, skúmať Bibliu bolo, keď som videl hodinové video zo stretnutia pápeža s náboženstvami v Assisi. Už vo videu bolo citované Písmo, ktorému som veľa nerozumel. Prečo  tam dávajú také tvrdé slová? A prečo vyzývajú katolíkov, aby z Babylonu  vyšli?

Až  keď som pochopil, čo pre mňa Ježiš urobil a čo znamená spása, to úplné oddelenie sa od katolíkov prišlo v roku 2012 ako samozrejmosť. Nebol už pre mňa problém nechodiť do kostola na omšu. Bolo to duchovné oddelenie. Ale keďže som bol pokrstený v RKC, som katolík podľa ich náuky „naveky“.

(Zjv 18:4)

A počul som iný hlas volať z neba: „Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán

(2Kor 6:17)

A preto vyjdite spomedzi nich, oddeľte sa, hovorí Pán, a nečistého sa nedotýkajte; a ja vás prijmem

Potom môj kolega videl na TV NOE zábery z ekumenického stretnutia v Ríme (25 január 2012), kde Benedikt XVI sa stretol s kresťanskými cirkvami. Všimol si, že pápež sedí na tróne, vedľa neho dvaja cherubi.

Dva dni sme hľadali nejaký článok, alebo fotky z toho stretnutia. Až som si dal vyhľadať na vatikánskej stránke v novinách Osservatore Romano toto stretnutie. Tam boli také slabé fotky, ale predsa tam bol pápež z časti odfotený s dvoma cherubmi. (Táto fotka bola aj neskôr v katolíckych novinách)

Tak som si našiel citáty, kde je písané, že Boh tróni nad cherubmi. Fotku pápeža sediaceho na tróne a vedľa neho dvaja cherubi som poslal rodine. Dal som k tomu popis, že niekto sa tu robí Bohom. (2Kr 19:15) (Ž 80:1) Toto som nemal urobiť. Vyslúžil som si ostré reakcie za to, že pápeža takto osočujem. Toto ešte moja rodina zniesla.

Tým, že  som prestal zrazu chodiť do kostola to bol pre moju rodinu šok. Ja, ktorý som konal v kostole  biblické vyučovania, , ktorý som takmer každú omšu chodieval na prijímanie – som zrazu prestal chodiť do kostola.

Rodine  som začal vysvetľovať  nezrovnalosti medzi učením Biblie a katolíckym učením. Cez Bibliu (Mt 16,18) som jej poukazoval, že Kristus neustanovil Petra a jeho „nástupcov“ pápežov ako skalu na ktorej stojí cirkev, ako hlavu cirkvi. Vysvetľoval som jej  všetky možné nezrovnalosti učenia katolíkov a učenia Biblie, týkajúce sa eucharistie, spásy, milosti, odpustenia hriechov, krstu, spovede,…

Na Biblické verše, ktoré  dokazovali jasnú náuku voči katolíckej náuke rodina reagovala slovami: Choď za kňazom, choď za teológom, nech ti to vysvetlí. Ja som odpovedal: ako môžem ísť za kňazom, aby mi vysvetlil Bibliu, keď ju nečíta? Ako mi môže správne niekto vysvetliť Bibliu, keď neuveril evanjeliu, nie je spasený?

Pre  rodinu, dedinu som sa stal odpadlíkom, sektárom, bludárom, pomäteným. Ba čo viac niektorí myslia si, že ma opantali démoni.

Ani o Ježišovi nemali príbuzní dobrú mienku:

Mk 3:21 Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“

český Kralický preklad:

Mk 3:21 A slyšavše o tom [příbuzní] jeho, přišli, aby jej vzali; nebo pravili, že by se smyslem pominul.

Niekoľkokrát nám evanjelisti uvádzajú, že Ježiša vtedajší náboženskí predstavitelia obviňovali, že je posadnutý zlým duchom. Napríklad:

Jn 10:20 Mnohí z nich hovorili: „Je posadnutý zlým duchom a šalie. Čo ho počúvate?!“
Jn 8:52 Židia mu povedali: „Teraz už vieme, že si posadnutý zlým duchom. Abrahám zomrel aj proroci, a ty hovoríš: »Kto zachová moje slovo, neokúsi smrť naveky.«

 

Jediné čo trápilo  našu rodinu je – aby sme chodili do kostola. Aby sme šli na spoveď, prijímanie. Keby som nebol spasený, sám by som rovnako zmýšľal ako oni. Milujem svoju rodinu, milujem katolíkov, Bože daj im spoznať pravdu!

Poviem vám jednu moju skúsenosť. Ak som akémukoľvek členovi rodiny, alebo aj inému katolíkovi čo aspoň čítajú Písmo vysvetľoval podľa Písma náuku o eucharistii, o hriechu, o spáse, rozhovor bol vždy pokojný. No ak som im odhalil niečo o pápežovi, alebo matke Tereze, alebo dokazoval, že zjavenie Božieho milosrdenstva sestre Faustíne v Krakowe je protibiblické, falošné, vtedy ako keby som zaútočil na ich boha. Vošla do nich hrozná zlosť a poriadne sa do mňa obuli.

Ďalšia skúsenosť je taká, že keď som príbuzným povedal v čom je biblická náuka odlišná od katolíckej, v čom spočívala smrť a zmŕtvychvstanie Kristovo, ešte viac sa zomkli ku katolíckemu učeniu, pápežovi, svätým, eucharistii.

Aj tí najhorlivejší katolíci, najpobožnejší, čo absolvovali najviac kurzov, prednášok o Bohu, veľmi málo poznajú katolícku náuku a Bibliu. Keď som im niečo vysvetľoval, ako to prezentuje katolícka náuka, pozerali na mňa vyjavene a pýtali sa, kde som to zobral.  Neverili, že tak katolícka náuka hovorí. Preto je aj obtiažne, keď sa porovnáva katolícka náuka a Biblia, lebo treba mnohokrát vysvetliť najprv katolícku náuku.

(Lk 12:2-9 [SSV])
Veď nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič nie je utajené, čo by sa neprezvedelo. Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuť na svetle, a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo striech.Vám, svojim priateľom, hovorím: Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, a potom už nemajú čo urobiť! Ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý keď zabije, má moc uvrhnúť do pekla! Áno, hovorím vám: Tohto sa bojte!
Nepredáva sa päť vrabcov za dva haliere? A Boh ani na jedného z nich nezabudne. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov! Hovorím vám: Každého, kto ma vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi. Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anjelmi.