Skôr ako začneš čítať túto stránku

Na tejto web stránke som sa pokúsil stručne cez svoje svedectvo vysvetliť  Biblické učenie.

Pre lepšie a rýchlejšie skúmanie Biblie vám odporúčam stiahnuť si a nainštalovať z internetu jeden veľmi dobrý program Biblie.

Bude vám slúžiť pre lepšie a rýchlejšie orientovanie sa v Biblii, pre to, aby ste si hneď preskúmali všetko, čo potrebujete, aj to, čo tu píšem.

Nájdete ho na tejto stránke:

http://www.theword.net/

 

  1. Program na Bibliu si stiahni hneď z úvodnej stránky (klikni na Completely free, high quality, Bible software)
  2. V sekcii Downloads si vyber Program Translations a stiahni si slovenský preklad
  3. V sekcii Downloads klikni na Module Library. Tam si vyber Bibliu, akú chceš mať v programe.
  4. Nainštaluj si to všetko v tomto poradí: program, slovenčinu a Bibliu/Biblie

Je to podľa mňa najlepší program na Biblie, aký som kedy videl. Ak niekto má lepší, môže mi dať vedieť. Veľmi rýchlo sa tam dá vyhľadať  všetko potrebné a porovnať. Aj tri, štyri Biblie si môžete mať otvorené naraz a skúmať preklady. Ďalej za mnohými veršami sú odvolávky na iné miesta v Písme, ktoré spolu súvisia, alebo majú rovnaký, podobný  význam. Zrazu zistíte, ako jednoducho je Biblia písaná pospájaná, zrazu zistíte že Písmo sa dá Písmom vykladať (to platí len pre tých, čo uverili v spásu)a netreba k tomu žiadny učiteľský úrad cirkvi.

Ja som si stiahol slovenský preklad od SSV. Od apríla 2012 je tam aj Roháčkov preklad. Aj ten som si už stiahol.Potom som si stiahol český najnovší preklad B21 a Kralický preklad a stiahol som si ešte Bibliu v gréčtine.

Gréčtine síce nerozumiem, ale keďže poznám azbuku, viem rozlíšiť , ktoré slovíčko potrebujem preskúmať. To si vyberiem a dám do internetového prekladača gréčtiny.

Napríklad v tomto online prekladači si ho preložím:

http://slovniky.lingea.sk/

Pre porovnávanie slov, ktoré majú rôzne preklady v rôznych významoch mi to postačí. Takto som napríklad zistil, že katolícky preklad Biblie nie je správne preložený v niektorých slovíčkach, o ktorých sa sporia katolíci s protestantmi. Alebo dole vo vysvetlivkách katolíckej Biblie je preložené slovíčko úplne inakšie ako má byť.

Príklad:

–          Preložil som si vetu, ktorú Ježiš povedal Petrovi, Ty si Peter skala. Dole v katolíckom preklade je vysvetlenie gréckych slov: Petros=Petra, čo znamená skala. No gréčtina jasne rozlišuje Petros=malá skalka, Petra=veľká skala. V žiadnom prípade sa to nemôže rovnať. Kde je potom chyba? Autor katolíckeho prekladu Heriban musel schválne vo vysvetlivkách uviesť klamný preklad.

–          Overil som si, že originály Novozákonných spisov  sú písané v gréčtine, ktorá má jasné slová a významy. To mi hneď ukázalo, že Ježiš mal naozaj bratov – to znamená že Mária mala ešte iných synov po Ježišovi. Myslím si, že katolícki prekladatelia to veľmi dobre vedia, ale zapierajú to navonok, aby nebola popretá neomylnosť pápežova, alebo božskosť katolíckej, nie biblickej Márie.

–          Pri omši katolícky kňaz obetuje víno slovami: …ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov… Originálny grécky text má slovo mnohých, takisto aj ostatné preklad Biblické majú mnohých. Všetkých a mnohých je riadny rozdiel. Atď.

Ďalej odporúčam si stiahnuť Bibliu NZ v mp3 formáte z tejto stránky:

http://www.faithcomesbyhearing.com/ambassador/free-audio-bible-download

Z tejto stránky je sťahovanie jednoduché, tak ho ani nejdem popisovať.

Vždy, keď mám možnosť dám si slúchatká na uši a počúvam Bibliu, alebo Biblické kázne v mp3. V roku 2011 som si vypočul túto Bibliu v mp3 formáte minimálne 10x. Ja som bol dovtedy zvyknutý iba na písaný katolícky preklad. Tento mp3 preklad je protestantský. Pri počúvaní Biblie som si vždy na papier zaznamenával, čo mi nesedelo podľa už pamätaného katolíckeho prekladu. Potom som si to v hore uvedenom programe Theword preskúmal, porovnal. Musím povedať, že v mnohých prípadoch, kde je protestantský preklad iný ako katolícky, takmer vždy bol správnejší protestantský z mp3, alebo písaný B21, alebo Kralický.

Nech vám tieto programy a mp3 slúžia k lepšiemu spoznaniu pravdy.

Rasťo