Grafické znázornenie skaly a uholného kameňa cirkvi

1Kor 3:11 Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a je ním Ježiš Kristus.

 

Toto grafické znázornenie je doplnením sekcie: Autorita pápeža. Preto bude aj zaradené pod túto sekciu.

Graficky je tu znázornené, kto je skalou cirkvi, na čom stojí Kristova cirkev a na čom stojí Katolícka cirkev.

 

Prvý obrázok znázorňuje, ako sa stavali drevostavby na Orave,

kde sa kládol uholný kameň a akú mal funkciu. To znamená, že na uholných kameňoch stojí celá drevená stavba. Steny stavby sú len vypodložené malými kameňmi, lebo nezohrávajú nosnú funkciu stavby.

Kamenné stavby boli na Orave rovnako stavané, teda systém stavieb bol rovnaký aj v Izraeli keď sa Ježiš o tom zmieňoval.

Jama pod uholné kamene sa kopala tak hlboko, pokiaľ sa nenarazilo na tvrdý podklad – skalu. (v našom prípade na Orave sa kopalo dovtedy, pokiaľ sa oráčina a hlina neodstránila, pokiaľ sa nenarazilo na kamenistú, štrkovitú pôdu.) Na tvrdú pôdu, na skalu sa položil obrovský kameň na každý vymeraný uhol,  ktorý mala mať budúca stavba. Na uholný kameň sa položili ďalšie, ale už o niečo menšie kamene. Pod steny kamenistej budovy sa už položili len malé kamene.

——————————-

Druhý obrázok je grafické znázornenie Kristovej cirkvi, kto je v nej skalou a na čom stojí.

 

——————————

Tretí obrázok vyjadruje Katolícke vyjadrenie kto je skala a na čom stojí Katolícka cirkev.

Katolícka cirkev neberie ako základ samotnú Bibliu, ale aj Tradíciu a Magistérium cirkvi, ktoré nakoniec je posledným kto sa vyjadruje, čo sa bude v katolíckej cirkvi brať ako základ učenia. Tak sa počas histórie pridalo mnoho základov (a ešte pridáva) a vďaka nim učenie RKC stratilo väčšinou po roku 1000 pevný základ. Stavba učenia RKC nestojí už dávno na skale, ale na piesku. Stavba RKC je už dávno rumovisko. (Mt 7,24-27)

1Kor 3:11 Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a je ním Ježiš Kristus.