Jeruzalemský chrám

 • Začali sa práce na obnove Jeruzalemského chrámu

Každá stavba sa začína budovaním základov. Práce na základoch budúceho Jeruzalemského chrámu sa už začali

 • Doplnené 10.5. 2021 večer – horí mešita pri mešite na chrámovej hore

https://www.facebook.com/TheJerusalemPost/videos/242519934293099/

 • doplnené 5.3.2021

Základné kamene budúceho chrámu

 • Temple Institute v Jeruzaleme vynaložil približne 30 000 000 dolárov na prípravy prestavby židovského chrámu
 • Zjavenie 11 kapitola hovorí o budúcom chráme (okrem SZ proroctiev, či nepriamych Ježišových slov) dvaja proroci – Mojžiš a Eliáš budú po zasadnutí Antikrista do chrámu, v druhej polovici súženia 42 mesiacov pred druhým príchodom Pána Ježiša, v čase chrámových obiet učiť Izrael o skutočnom zmysle chrámu a krvavých obetiach – to znamená že budú poukazovať na Pána Ježiša Krista, Božieho Baránka. Budú vyzývať Izrael na pokánie a uverenie v Mesiáša a nastanú veľké obrátenia v Izraeli. (Zjv 7, 4-9)
 • SZ proroctvá, či 11 kapitola Zjavenia hovorí o Božom chráme – meranie svätyne hovorí o Božom vlastníckom nároku na toto miesto.
 • Nedávne celosvetové modlitby židov na sviatok Purím za príchod Mesiáša

https://gloria.tv/post/i1S9troT8KdJ1pPxT3HKUfhwH

 • V blízkosti Jaffovej brány je nainštalovaný každých 10-15 m BLUE BEAM, ktorý je nasmerovaný na staré mesto (budúci chrámový komplex)

Ukážka technológie Blue Beam:

 • Rok 2017, Trump ustanovuje Jeruzalem hlavným mestom Izraela a nariaďuje stavbu chrámu. Synhedrin a najvyšší židovskí predstavitelia dávajú Trumpa na roveň Médsko -Perzského kráľa Kýrosa. Kýros v roku 539. pred Kristom dovolil židom návrat z Babylonského zajatia a vybudoval chrám a Jeruzalem po Babylonskom zajatí. Tak ako Kýros, tak aj Trump zničí zanedlho Babylon…

 • 21.3.2019 – Mike Pompeo v podzemí pod západným múrom chrámu, po uznaní Jeruzalema za hlavné mesto podpisuje dokumenty za Trumpa…

 • pohľad zhora na mešitu. Mešita bude zbúraná.

 • Podľa Mojžišových instrukcií sú už pripravené všetky chrámové predmety a náčinie, nacvičení kňazi, nacvičené obete… Červená jalovica bola už obetovaná (viac o tom v mp3 kázeni zo 6.1.2019 – Aktualizácia znamení čias)… Na videu je Menorah pripravený pre tretí chrám.

 • video zo dňa 13.2.2021 – video ukazuje stavenisko Jeruzalemského chrámu. Video je dlhé, stačí si kliknúť a pozrieť krátke časové úseky v minútach 2:00, 10:00; 15:48; 21:15

 • Robili sa prípravné práce na spevnenie západného múru, k obnove chrámu, ktoré by mali byť 5.2.2021 ukončené. Autority Palestíny sa sťažovali na začatie výstavby chrámu. Následne predseda oficiálnej Palestínskej samosprávy požiadal medzinárodné spoločenstvo o zastavenie prác na obnove chrámu, ktoré zahrňujú zbúranie existujúcej mešity. Články z novín a videá boli v čase prác rýchlo mazané. V čase prác na západnom múre LIVE kamera Múru nárekov ukazovala záznam, ako keby sa tam nič nedialo.

 • stavebné práce sú súčasťou chrámu

 • Pod chrámovou horou sa robila práca, alebo ešte robia práce. Moslimovia sa sťažovali na otrasy v mešite. Akokoľvek to na internete nazývajú – stále sú to len práce na obnove chrámu.
 • Toto video je na Yotube pridané 27. januára 2020. Video je zo správ z 19.12.2019, čiže už pred rokom práce na začatí obnovy bežali.

 • 11.2.2021 Okrem prác na stavbe chrámu sa kope aj metro z Tel Avivu (tam je medzinárodné letisko) do Jeruzalema, metro končí v starom meste. Dôvod stavby metra –  aby sa mohli národy prísť do chrámu modliť. Konečná stanica metra v Jeruzaleme bude niesť Trumpovo meno.
 • Lokalizácia pôvodného chrámu a viac informácií sa dá násť na stránke Chrámového inštitútu:

Home

 

 • V mp3 kázni zo 17.1.2021- v Aktualizácii znamení čias je popísané, čo sa stane v najbližšie obdobie