Úvod

Ahojte, volám sa Rasťo.

Pochádzam z Oravy. Vyhlasujem, že som  uveril v Ježiša Krista a Ježišovi Kristovi.

Táto web stránka je písaná formou osobného svedectva spojeného s mojou skúsenosťou s Katolíckou cirkvou a jej náukou.

Moju rodinu, hlavne tých ktorí skrze katolícke kurzy bola ohlásená spása po katolícky zaujíma len to, že som prestal chodiť na omše, spovede, prijímania a neverím už náuke Katolíckej cirkvi.

Na katolíckych kurzoch sa totiž spása jasne a priamo nevysvetľuje, lebo by tým padla celá katolícka náuka. Ohlasovanie spásy po katolícky má na všetkých kurzoch rovnaký scenár: Ohlási sa, že spása je z viery, mnohokrát spomenú viera + skutky, ide sa na spoveď, slúži sa omša, spomína sa katolícka, nie Biblická Mária. Na kurz ide starý človek, z kurzu odíde starý človek. A znova je katolík v kolobehu v ktorom bol aj dovtedy. Spovede, omše, prijímania, skutky, úcta ku katolíckej Márii…

Moju rodinu nezaujíma to, že som uveril čistému  Božiemu učeniu – Biblii, ktoré mi hovorí, že Kristus nebýva v chrámoch zhotovených ľudskou rukou, že hriechy mám odpustené podľa Božieho slova, že som živý skutočne telom a krvou Ježiša Krista a tým telom a krvou je viera, pravda. Nezaujíma ich to, že som prijal raz navždy Ježiša, ale to, že mi bude chýbať prijímanie Ježiša v oplátke.

Už za mňa dala mama aj omšu obetovať v polovici februára 2012 aby som sa obrátil, ale ja neviem, ako sa už mám lepšie obrátiť, keď už ma Boh obrátil tak ako to odo mňa vyžaduje v svojom Slove. Denno-denne sa mama modlí za moje obrátenie. Ešte netuší, že Boh už vyhovel jej modlitbe dokonale.

Boja sa o mňa, či budem spasený, no nechcú pochopiť že ja už som spasený. Neveria, že telesnou smrťou už len prejdem z pozemského života do života večného. Nevedia, že Boh mi nebude sudcom, ale Spasiteľom ak si zachovám túto vieru do konca…

Pohoršujú sa na mne, keď „ohováram“ katolícku cirkev, no nechcú pochopiť, že identifikujem tým zvod diabla a ponúkam im iba čisté Božie slovo. Keď vám pápež a učiteľský úrad cirkvi podáva pohár vody kde je jed, a ja vám ho pred očami budem vylievať, vy sa hneváte na mňa a nie na tých, ktorí vám ho predkladajú. Ja sa nedokážem pozerať na to, ako vám diabol predkladá inú náuku, akú vám zanechal Kristus. Keby ste boli vážne chorí, chceli by ste od lekára vedieť správnu diagnózu a pravdu o svojej chorobe. Keďže túto diagnózu poznám z vlastnej skúsenosti, mojou povinnosťou je vám ju správne, stanoviť,  pomenovať  a nasadiť jediný liek na túto chorobu  a tým liekom je iba Božie Slovo – jediná pravda.

(1Kor 4:3 [SSV])

No mne naozaj málo záleží na tom, či ma súdite vy alebo iný ľudský súd. Ani sám seba nesúdim

Rodina si myslí, že som na katolíkov nahnevaný, zatrpknutý, ale ja ich milujem, robím to z lásky k nim, túžim po ich spáse a chcem im ohlásiť pravé evanjelium. Z hnevu a zatrpknutosti som už dávno vyrástol.

Nahnevaný som na katolícke učenie, lebo ma od malička klamalo a oklamaná ním je aj celá moja rodina, dedina, Orava. Dokonca ani na pápeža, biskupov, kňazov ako osoby nie som nahnevaný, ale som nahnevaný na nich ako „Božích služobníkov“, ktorí mi neukázali a neohlásili Božie evanjelium a Božiu cestu ku spáse. Hnevám sa na ich učenie, ktoré nie je od Boha a ktorým zaväzujú ľud pod hriechom veriť .

Božie slovo ma k tomu nabáda, aby som nemlčal:

(Ef 5:10 -14)

Skúmajte, čo sa páči Pánovi, a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte, lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba aj hovoriť. Ale všetko, čo sa odhalí, svetlo vynesie najavo, a všetko, čo je zjavné, je svetlo. Preto hovorí: „Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus!“

(Mt 10:2ž -28)

Nebojte sa ich teda. Lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle.

 

Táto stránka je určená aj pre všetkých katolíkov  Oravy, Slovenska, Čiech

–          ktorí hľadajú Božiu pravdu,

–          ktorí  túžia sa dostať do neba a nevedia ako

–          tým, ktorým už v katolíckej cirkvi bola spása po katolícky ohlásená.

Určite si pomyslíte: Čo nám ten Rasťo chce povedať, veď máme na to farárov, biskupov, pápeža, čo je viac ako oni? Príbuzní mi hovoria že som pápežskejší ako pápež. Mnohí už dávno nedokážu pochopiť, že nejaký obyčajný človek im vysvetľuje Bibliu a nie je ani kňaz, ani pápež, ani nemá titul z katolíckych škôl. Nehrám sa na nikoho dôležitého, ja to nepotrebujem.Llen chcem aby ľudia sami cez skúmanie spoznali Božiu pravdu, aby vyšla Božia pravda najavo. Chcem len spásu pre vaše duše.

(Ž 119:97-100)

Pane, tvoj zákon veľmi milujem, rozjímam o ňom celý deň. Tvoja náuka robí ma rozumnejším nad mojich nepriateľov, ustavične sa jej pridŕžam. Múdrejší som nad všetkých mojich učiteľov, lebo o tvojich prikázaniach rozjímam. Chápavejší som nad starcov, lebo zachovávam tvoje príkazy.

Náuka, ktorú vám zvestujem nie je nič iné ako Božie slovo. Vaši vodcovia vám neohlasujú čisté Božie slovo, ale mnohokrát majú vytiahnuté citáty Biblie,  pridali k nim ľudské náuky a tie povyšujú nad Božie slovo.

Chcem Vám  zvestovať evanjelium – radostnú zvesť o spáse a čisté Božie Slovo.

 

Aké mám na to právo?

(1Kor 9:16 [SSV])

Veď ak hlásam evanjelium, nemám sa čím chváliť; to je moja povinnosť, a beda mi, keby som evanjelium nehlásal.

Boh mi dal to právo. Tým, že som uveril v evanjeliu. Boh mi dal tú milosť v evanjelium uveriť a pochopiť ho. Mám príkaz podľa Božieho Slova aj ja tú radostnú správu ohlasovať ďalej. Radostná správa sa nedá udržať. Človek, keď sa dozvie niečo radostné, chce to ihneď dávať ďalej.

Evanjelium je radostná zvesť o spáse. Ak vám niekto prinesie radostnú zvesť, malo by to byť jedno, či ju prinesie kňaz, biskup, pápež, alebo Rasťo. Ak vám aj opitý poštár prinesie radostnú zvesť, to nemení nič na tej správe. Ak vyhráte milión, je to jedno, či vám to oznámi Rasťo, ktorý sa to dočítal na stránke Tiposu, alebo riaditeľ Tiposu. Podstatné je, že sa tú radostnú zvesť čím skôr dozviete.

Budem len ten, kto vám túto radostnú zvesť zvestuje tak, ako to Boh vo svojom slove požaduje.

Nebudem vám vravieť svoje myšlienky, ale Bibliu sa budem snažiť čo najvernejšie vykladať tak, ako to Duch Svätý pri jej písaní myslel. Kde bude povedaný môj názor, tam to jasne napíšem.

Pre tých katolíkov, čo už prijali spásu po katolícky v nejakom kurze, DAŠke, týmto zvestujem čo naozaj spása znamená.