Biblické vyučovanie

obratenykatolik(zavinac)centrum(bodka)sk

Kresťanský zbor v Podbieli

NOVINKA 1:

Kain zabil Ábela. Božie slovo nám hovorí, že nenávisť = vražda. Mnoho ľudí nenávidí v srdci. Ďalej kázeň predstavuje ďalšie výklady nenávisti, ktorými Boh usvedčuje skrze svoje slovo nielen nespasených, ale aj spasených.

 

 

Do trvalej pozornosti:

Dávam kresťanom do trvalej pozornosti článok vpravo dole:

„Hadie plemä – Satanova cirkev, žena jazdiaca na šelme“

predovšetkým spodnú časť článku dávam do pozornosti.

Novinka č.3

Veľmi dobrá knižka, nielen pre deti, ktorá Biblicky odpovedá na otázky nielen o stvorení sveta, dobe ľadovej, dinosauroch, či evanjeliu…

Kresťanské zhromaždeni máme každú nedeľu o 8:30

Pozvaný na zhromaždenie je každý:

kto túži byť vyučený Božím slovom a kto túži spoznať  a pochopiť pravdy Božieho slova, pravdy spasenia a cestu spasenia. Kto túži rásť cez počúvanie, vysvetľovanie Božieho slova, cez spoločenstvo, cez cirkev, cez Kristovo konkrétne telo.

Čo sa káže:

Vyučovať sa bude Božie slovo, vysvetľované bude Božím slovom.

Cieľ kázania:

(Mt 28:19-20 )
A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta.

Cieľom vyučovaní, kázania bude činiť učeníkov. Aby každý vyučený nebol len poslucháčom ale bol Kristovým učeníkom.

Ďalším cieľom vyučovaní, kázaní bude vysvetliť dôležité pravdy Božieho slova, aby si každý poslucháč doma sám Písmo skúmal, tak ako nám to zobrazujú skutky apoštolov:

(Sk 17:11 ) Oni prijímali slovo s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali Písma, či je to naozaj tak.

Každý účastník bude mať možnosť, ak niečomu nebude z vyučovania chápať,   pýtať si po kázaní podrobnejšie vysvetlenie na danú tému.

Kto je naša autorita:

Naša autorita je Boh, Božie slovo.

Naše pravdy viery stručne charakterizujeme:

  • Jedine Písmo (Sola Scriptura)
  • Jedine Kristus (Solus Christus)
  • Jedine milosť (Sola Gratia)
  • Jedine viera (Sola Fide)
  • Jedine Bohu patrí sláva (Soli Deo Gloria)

Sú to základné pravdy, ktoré sú spoločným základom viery všetkých kresťanov v pravom zmysle tohto slova (Kristovcov), Božích detí, spasených a vykúpených Pánom Ježišom Kristom.

  • Modlíme sa do budúcna za pastiera nášho zboru.

 

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Biblické vyučovanie