Biblické vyučovanie

obratenykatolik(zavinac)centrum(bodka)sk

NOVINKA 1:

Knihu Ester čítali/čítajú židia na sviatok Purím, kedy sa židia navzájom obdaruvávali/jú a dávajú dary chudobným. Hrdinstvo Ester pripodobňujú židia k vyslobodeniu z Egypta. Židovský sviatok Purím je teda spomienka na oslobodenie židov v Perzskej ríši. Sviatok Purím pripadá na tento rok od večera 25. do večera 26. februára.

NOVINKA2

19.2. 2021 pridaný článok, ktorý nájdete v pravom stĺpci na spodku s názvom:

Hadie plemä – Satanova cirkev, žena jazdiaca na šelme

23.2.2021 – článok bol na konci doplnený o niektoré obrázky a údaje

Novinka 3

 • Začali sa práce na obnove Jeruzalemského chrámu.
 • doplnené 17.2.2021
 • V blízkosti Jaffovej brány je nainštalovaný každých 10-15 m BLUE BEAM, ktorý je nasmerovaný na staré mesto (budúci chrámový komplex)
 • Rok 2017, Trump ustanovuje Jeruzalem hlavným mestom Izraela a nariaďuje stavbu chrámu. Synhedrin a najvyšší židovskí predstavitelia dávajú Trumpa na roveň Médsko -Perzského kráľa Kýrosa. Kýros v roku 539. pred Kristom dovolil židom návrat z Babylonského zajatia a vybudoval chrám a Jeruzalem po Babylonskom zajatí. Tak ako Kýros, tak aj Trump zničí zanedlho Babylon…

 • 21.3.2019 – Mike Pompeo v podzemí pod západným múrom chrámu, po uznaní Jeruzalema za hlavné mesto podpisuje dokumenty za Trumpa…

 • pohľad zhora na mešitu. Mešita bude zbúraná.

 • Podľa Mojžišových instrukcií sú už pripravené všetky chrámové predmety a náčinie, nacvičení kňazi, nacvičené obete… Červená jalovica bola už obetovaná (viac o tom v mp3 kázeni zo 6.1.2019 – Aktualizácia znamení čias)… Na videu je Menorah pripravený pre tretí chrám.

 • video zo dňa 13.2.2021 – video ukazuje stavenisko Jeruzalemského chrámu. Video je dlhé, stačí si kliknúť a pozrieť krátke časové úseky v minútach 2:00, 10:00; 15:48; 21:15

 • Robili sa prípravné práce na spevnenie západného múru, k obnove chrámu, ktoré by mali byť 5.2.2021 ukončené. Autority Palestíny sa sťažovali na začatie výstavby chrámu. Následne predseda oficiálnej Palestínskej samosprávy požiadal medzinárodné spoločenstvo o zastavenie prác na obnove chrámu, ktoré zahrňujú zbúranie existujúcej mešity. Články z novín a videá boli v čase prác rýchlo mazané. V čase prác na západnom múre LIVE kamera Múru nárekov ukazovala záznam, ako keby sa tam nič nedialo.

 • stavebné práce sú súčasťou chrámu

 • Pod chrámovou horou sa robila práca, alebo ešte robia práce. Moslimovia sa sťažovali na otrasy v mešite. Akokoľvek to na internete nazývajú – stále sú to len práce na obnove chrámu.
 • Toto video je na Yotube pridané 27. januára 2020. Video je zo správ z 19.12.2019, čiže už pred rokom práce na začatí obnovy bežali.

 • 11.2.2021 Okrem prác na stavbe chrámu sa kope aj metro z Tel Avivu (tam je medzinárodné letisko) do Jeruzalema, metro končí v starom meste. Dôvod stavby metra –  aby sa mohli národy prísť do chrámu modliť. Konečná stanica metra v Jeruzaleme bude niesť Trumpovo meno.
 • Lokalizácia pôvodného chrámu – zvoliť si prekladač, a na videu slovenské titulky:

Home

 • V mp3 kázni zo 17.1.2021- v Aktualizácii znamení čias je popísané, čo sa stane v najbližšie dni, či mesiace.
 • dnešné časy sú plné symbolov, za ktorými sú skryté veci, plány.. kto skúma, rozoznáva a vie čo má robiť /nerobiť a varuje druhých… tu sú len dva z nich…

Novinka 4

Veľmi dobrá knižka, nielen pre deti, ktorá Biblicky odpovedá na otázky nielen o stvorení sveta, dobe ľadovej, dinosauroch, či evanjeliu…

 

 

 

Pozvaný je každý:

kto túži byť vyučený Božím slovom a kto túži spoznať  a pochopiť pravdy Božieho slova, pravdy spasenia a cestu spasenia. Kto túži rásť cez počúvanie, vysvetľovanie Božieho slova, cez spoločenstvo, cez cirkev, cez Kristovo konkrétne telo.

Čo sa káže:

Vyučovať sa bude Božie slovo, vysvetľované bude Božím slovom.

Cieľ kázania:

(Mt 28:19-20 )
A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta.

Cieľom vyučovaní, kázania bude činiť učeníkov. Aby každý vyučený nebol len poslucháčom ale bol Kristovým učeníkom.

Ďalším cieľom vyučovaní, kázaní bude vysvetliť dôležité pravdy Božieho slova, aby si každý poslucháč doma sám Písmo skúmal, tak ako nám to zobrazujú skutky apoštolov:

(Sk 17:11 ) Oni prijímali slovo s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali Písma, či je to naozaj tak.

Každý účastník bude mať možnosť, ak niečomu nebude z vyučovania chápať,   pýtať si po kázaní podrobnejšie vysvetlenie na danú tému.

Kto je naša autorita:

Naša autorita je Boh, Božie slovo.

Naše pravdy viery stručne charakterizujeme:

 • Jedine Písmo (Sola Scriptura)
 • Jedine Kristus (Solus Christus)
 • Jedine milosť (Sola Gratia)
 • Jedine viera (Sola Fide)
 • Jedine Bohu patrí sláva (Soli Deo Gloria)

Sú to základné pravdy, ktoré sú spoločným základom viery všetkých kresťanov v pravom zmysle tohto slova (Kristovcov), Božích detí, spasených a vykúpených Pánom Ježišom Kristom.

 • Modlíme sa do budúcna za pastiera nášho zboru.

 

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Biblické vyučovanie