Biblické vyučovanie

obratenykatolik(zavinac)centrum(bodka)sk

Kresťanský zbor v Podbieli

Novinka:

Výklad 1Jn 3,1-12. Kresťan nemôže stále, trvalo hrešiť, lebo… Apoštol Ján dáva štyri dôvody.

 

Varovania pre dnešných kresťanov:

Zjv 18:23 … pretože tvoji kupci boli veľmožmi zeme, pretože tvojimi čary (gr. farmaceutikou) zvedené boly do bludu všetky národy.

Zjv 9:20 A ostatní ľudia, ktorí neboli pobití ranami, ani neurobili pokánia zo skutkov svojich rúk, aby sa neklaňali démonom a modlám, zlatým a strieborným, medeným a kamenným a dreveným, ktoré nemôžu ani vidieť ani počuť ani chodiť;
Zjv 9:21 ani neurobili pokánia zo svojich vrážd ani zo svojich čarov (farmaceutiky) ani zo svojho smilstva ani zo svojich krádeží.

1Kor 6:19 Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji (nepatríte sebe)?

Kresťania – POKÁNIE, POKÁNIE, POKÁNIE…

Do trvalej pozornosti:

Dávam kresťanom do trvalej pozornosti článok vpravo dole:

„Hadie plemä – Satanova cirkev, žena jazdiaca na šelme“

predovšetkým spodnú časť článku dávam do pozornosti.

Kresťanské zhromaždenie máme každú nedeľu o 8:30

sme kresťanský zbor pre región (hornej) Oravy a pozývame hľadajúcich Oravcov, ktorí túžia zaradiť sa do Kristovej cirkvi, do zboru, ktorí túžia spoznať  a pochopiť pravdy Božieho slova, pravdy spasenia a cestu spasenia. Ktorí túžia rásť cez počúvanie, vysvetľovanie Božieho slova, cez spoločenstvo, cez cirkev, cez toto Kristovo konkrétne telo.

Čo sa káže:

Vyučovať sa bude Božie slovo, vysvetľované bude Božím slovom.

Cieľ kázania:

(Mt 28:19-20 )
A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta.

Cieľom vyučovaní, kázania bude činiť učeníkov. Aby každý vyučený nebol len poslucháčom ale bol Kristovým učeníkom.

Ďalším cieľom vyučovaní, kázaní bude vysvetliť dôležité pravdy Božieho slova, aby si každý poslucháč doma sám Písmo skúmal, tak ako nám to zobrazujú skutky apoštolov:

(Sk 17:11 ) Oni prijímali slovo s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali Písma, či je to naozaj tak.

Každý účastník bude mať možnosť, ak niečomu nebude z vyučovania chápať,   pýtať si po kázaní podrobnejšie vysvetlenie na danú tému.

Kto je naša autorita:

Naša autorita je Boh, Božie slovo.

Naše pravdy viery stručne charakterizujeme:

  • Jedine Písmo (Sola Scriptura)
  • Jedine Kristus (Solus Christus)
  • Jedine milosť (Sola Gratia)
  • Jedine viera (Sola Fide)
  • Jedine Bohu patrí sláva (Soli Deo Gloria)

Sú to základné pravdy, ktoré sú spoločným základom viery všetkých kresťanov v pravom zmysle tohto slova (Kristovcov), Božích detí, spasených a vykúpených Pánom Ježišom Kristom.

  • Modlíme sa do budúcna za pastiera nášho zboru.

 

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Biblické vyučovanie