Kázne v PDF formáte a Fotogaléria ku kázniam zo Zjavenia apoštola Jána 17. a 18.kapitoly

Modla

Ve Staré Boleslavi u Prahy, kde byl pøed 1078 lety zavraždìn kníže Václav, pokraèovala 28. záøí slavnostní poutní mší svatováclavská pou. Sloužil ji kardinál Dominik Duka (vlevo). Na snímku vpravo je Palladium zemì èeské.

Zálohovať trvalý odkaz.