Čo je cieľom tejto stránky

Čo je cieľom tejto stránky

Táto stránka má poukázať na nesprávne učenie, v ktorom sú katolíci vedení. Konkrétne Rímskokatolíci, Ďalej už budem používať len názov katolíci.

Prečo práve katolíci? Pretože ja som v tejto cirkvi od malička vyrastal, tak jej učenie veľmi dobre poznám. Pretože je to najväčšia cirkev na svete a vzbudzuje dojem, že jej učenie je založené na Biblických pravdách, no po dôkladnom preskúmaní viem, že to tak nie je. Pretože svojim učením zvádza ľudí do… skúmajte a sami na to prídete. Najlepšie to vystihujú Pavlove verše, aplikoval som dodatok v zátvorke na  dnešok:

(Rim 10:1-4 [SSV])

Bratia, z celého srdca túžim a Boha za nich prosím (katolíkov), aby boli spasení. Veď im môžem dosvedčiť, že horlia za Boha, ale nie podľa pravého poznania; keďže nepoznajú Božiu spravodlivosť a usilujú sa postaviť svoju spravodlivosť, nepodriadili sa Božej spravodlivosti. Veď cieľom zákona je Kristus, aby spravodlivosť dosiahol každý, kto verí.

Budem porovnávať učenie  Biblie čiže Božieho zjavenia  a Katolíckej cirkvi, ktorá si hovorí, že má plnosť poznania (Božieho zjavenia), ktorej učenie je podľa Tradície, Magistéria cirkvi (učiteľského úradu na čele s pápežom) a Biblie.

Musím hneď na začiatku podotknúť, že učenie katolíckej cirkvi odporuje Božiemu slovu, nie je podľa Božieho Slova. Tradícia s rozhodnutiami Magistéria na čele s pápežom  sú povyšované nad Božie SlovoTo znamená, že pápežove rozhodnutia a vyhlásenia sú povyšované nad Božie slovo, nad Božie zjavenie. Výroky pápeža sú viac ako výroky Boha. Učenie Katolíckej cirkvi nie je od Boha, ale od ľudí.

Možno si hneď pomyslíte, že som zaujatý voči katolíckej cirkvi. Postupným čítaním si znovu môžete pomyslieť, že nemám rád katolícku cirkev, keď ju „ohováram“. Áno, poukazujem na bludné učenie katolíckej cirkvi, ale iba preto, lebo urážajú svojim učením Boha, hlásajú iné evanjelium ako ho Boh v Biblii napísal a vedú ľud do záhuby. Urážajú a rúhajú sa svojim učením Bohu. Preto poukazujem na bludné učenie katolíckej cirkvi, lebo ma zavádzala od malička, robí si patent na Boha a učila ma vymysleného Boha a nie Boha Biblie. Nechcem totiž, aby všetci katolíci nakoniec skončili v pekle, na čele s ich vodcami. Chcem, aby poslúchali iba jediného učiteľa a jediného pastiera duší – Ježiša Krista.

Ak si katolík, tieto slová ťa majú vyprovokovať ku skúmaniu a hľadaniu pravdy. Ak to tak nie je slepo veríš svojim vodcom.

Ja vám nepredkladám žiadne svoje učenie, ale učenie Biblie, Božie učenie. Nikde nepíšem, aby ste ma nasledovali, a verili mne, ale zdôrazňujem hneď teraz – nasledujte  Božie učenie, ktoré poznajú a majú v srdci všetci, čo uverili v Ježiša Krista. Iba v Ježiša Krista. Nerobím sa, že poznám dokonale Písmo – toto tvrdenie totiž nemôže o sebe žiaden človek povedať. Uvedomujem si, že nepoznám ešte mnoho vecí z Písma a ani keby som mal desať životov, nespoznám Písmo nikdy dokonale.

(Mt 5:44 )

Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú

Nechcem dosiahnuť  aby  nejaký človek po prečítaní týchto stránok znenávidel katolíkov. To by potom nemal v srdci Boha.  Toto nie je Biblické.  Aj oni ako ľudia sú stvorení na Boží obraz. Nikto z nich nemôže za to, že sa v tomto prostredí narodil, alebo vyrastal, alebo sa k nim musel pridať skrze sobáš s katolíkom… Môže sa ti znepáčiť učenie katolíkov, ale nie katolíci ako osoby.. Božie slovo nám prikazuje milovať každého človeka. Boh túži zachrániť a spasiť aj katolíkov, preto na tejto web stránke je aj ohlásené evanjelium.

Cieľom  tejto stránky je zdravo vyprovokovať katolíkov, ktorí ju budú čítať a vyprovokovať ich, aby konečne vzali do ruky Bibliu – Božie slovo do ruky a sami preskúmali, či to, čo tu píšem je naozaj učenie Božie, podľa Božieho slova.

Ja som skúmaním Biblie zistil, že nedá sa slúžiť dvom pánom – bohu katolíckej cirkvi a Bohu ktorý je zjavený v Biblii.

 (Mk 7:6 -9)

On im povedal: „Dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je napísané: »Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov.“ A hovoril im: „Šikovne viete zrušiť Božie prikázanie, aby ste si zachovali svoje obyčaje.

                                                                                                                              

Obyčaj = tradícia

Katolícka náuka je založená aj na Tradícii, ktorú povyšujú nad Božie slovo (aj keď v oficiálnych dokumentoch RKC píšu, že Tradícia je na úrovni Božieho slova)

Takmer všetci katolíci sú totiž v nevedomosti o Bohu (ako aj ja som bol donedávna) a preto je im potrebné ohlásiť evanjelium  a celosť učenia Ježiša Krista.

Ja verím, že skrze túto stránku Boh začne pôsobiť v srdciach ľudí a spôsobí, že budú kráčať iba podľa jeho slova. Ja som veril v Ježiša Krista odmalička (katolíckeho) a až po ¾ roku intenzívneho skúmania som uveril v Biblického Ježiša Krista. Myslel som si do poslednej chvíle, že učenie katolíkov aj napriek mnohým nezrovnalostiam s Božím slovom je dobré a treba sa ho pridŕžať. Tým som ale autority Katolíckej cirkvi staval nad autoritu Božieho slova, teda nad autoritu Boha. Až po ¾ roku som postavil autoritu Biblie ako jedinú, ktorá o spáse o Bohu a Ježišovi Kristovi mi povedala všetko potrebné.

(Rim 1:15-19)

A tak pokiaľ ide o mňa, som pripravený hlásať evanjelium aj vám, čo ste v Ríme. Lebo ja sa za evanjelium nehanbím; veď ono je Božou mocou na spásu každému, kto verí, najprv Židovi, potom Grékovi. V ňom sa totiž zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané: „Spravodlivý bude žiť z viery.“ Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde. Je im predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieť; Boh im to zjavil.

 Čo nechcem dosiahnuť touto stránkou:

Vždy, keď som príbuzným ohlásil pravdy Božieho slova, ich reakcie boli také, že sa viac primkli k učeniu katolíckej cirkvi, eucharistii. Keď tak premýšľam nad svojou minulosťou, spomínam si, že aj aj som rovnako reagoval. Keď som sa na webe dočítal niečo protikatolícke, alebo niekto mi povedal niečo zlé na katolíkov, moja reakcia bola rovnaká ako je teraz reakcia mojej rodiny. Zatiaľ to beriem ako prirodzenú reakciu. Ale verím, že Duch Svätý pomaly ale isto už začal v nich svoje dielo.

Nebol by som rád, aby túto stránku čítal nejaký zarytý odporca katolíkov, alebo Boha. Aby to v ňom vyvolalo ešte väčšiu nenávisť voči katolíkom alebo Bohu. Snažím sa veriť aj napriek tejto mojej ľudskej obave, že Boh túto stránku môže použiť ako svoje dielo pre každého, kto ju bude čítať. Snažím sa veriť že aj v zarytom odporcovi Boha alebo katolíkov táto stránka zanechá aspoň minimálnu stopu, ktorá mu v budúcnosti dopomôže k obráteniu.