Zdravotníctvo – pôvod, komu slúži

Svedectvo sestry kresťanky, bývalej pracovníčky v zdravotníctve.

1 časť.

Zdravotníctvo – pôvod, komu slúži… I.časť