Päť kameňov proti Goliášovi

Päť kameňov proti Goliášovi podľa Medžugoria a podľa Božieho slova.

 

Päť kameňov proti Goliášovi, ako ich „Panna Mária“ povedala Medžugorským vizionárom:

„Drahé deti!
Pozývam vás na osobné obrátenie. Tento čas je pre vás! Boh nemôže bez vás uskutočniť svoj plán. Drahé deti, narastajte deň čo deň cez modlitbu stále bližšie j Bohu.
Dávam vám zbraň proti Goliášovi. Hľa vašich päť kameňov:
1. modlitba ruženca, modlitba srdcom
2. Eucharistia
3. Sväté písmo
4. pôst
5. mesačná sv. spoveď.“

 

Čo je dobré a čo zlé na tomto „nebeskom“ posolstve?

Rozoberme si to verš po verši:

  • Oslovenie „Drahé deti“

Mária oslovuje deťmi, všeobecne podľa iných posolstiev chápané „Božími“ deťmi každého pútnika, každého človeka bez rozdielu. Každý človek, každý Medžugorský pútnik je „drahé dieťa“. Je to jedno, či je spasený, či uveril evanjeliu, či pochopil pravdy Božieho slova, či je horlivý katolík, či je vlažný katolík, či je ateista, či to číta, alebo počuje náhodne, či je zaujatý proti Bohu… vždy je aj preňho oslovenie  „drahé deti“ „Mária“ nerobí žiadne rozdiely medzi ľuďmi. Všetci sú pre ňu „drahé deti“.

Vyvstáva otázka: kto môže oslovovať  všetkých ľudí bez rozdielu „drahé deti“? Boh to určite nie je. Ani nebeský posol.

Boh oslovuje a prijíma za svoje deti v Písme jedine tých, čo uverili v jeho Syna, ktorý trpel trest za ich hriechy, a ktorí poznajú Boha a čo je najpodstatnejšie  – ktorých Boh pozná a priznáva sa k nim ako ich Otec.  To znamená, že Boh povie oslovenie „dieťa“, „syn“, „dcéra“ iba spasenému človekovi. Ostatní nie sú preňho jeho deti, ale túži po tom, aby počuli evanjelium a uverili jeho správe záchrany a stali sa jeho deťmi. Čiže títo, ktorí ešte neprijali spasenie sú deťmi tmy, deťmi hriechu, deťmi hnevu, deťmi Satana, ktorým je potrebné zvestovať evanjelium.

  • Pozývam vás na osobné obrátenie. Tento čas je pre vás! Boh nemôže bez vás uskutočniť svoj plán.

Pekné vety, ktoré pridávajú tomuto textu posolstva „dôveryhodný význam“, ktoré človekovi, ktorý nemá pevný základ Božieho slova dokazujú pravdivosť a správnosť posolstva. Ktorý na základe týchto viet vie povedať, že toto je od Boha, lebo Boh žiada obrátenie, Boh žiada osobnú premenu, Boh žiada využiť tento čas milosti a spásy na obrátenie. A je tiež jasné, že bez človeka nemôže Boh uskutočniť svoj plán.

Voči týmto veršom nemám žiadne výhrady, sú do toho posolstva veľmi dobre vsunuté, dávajú mu pocit dôveryhodnosti.

  • Drahé deti, narastajte deň čo deň cez modlitbu stále bližšie k Bohu.

Denný rast Božieho dieťaťa nie je cez modlitbu, ale cez čítanie, skúmanie a poznávanie Božieho slova a hlavne vydávanie svedectva, myslí sa tým aj ústne svedectvo. Modlitba Božieho dieťaťa je samozrejmosť, ale nie taká modlitba, ako vyžaduje Mária v nasledujúcom texte. Modlitbou sa nedá dostávať Bližšie k Bohu. Môže sa človek aj celý život modliť a nebude bližšie k Bohu. Aj ja som sa modlil a modlil aj množstvo ružencov, aj úprimne som modlitbu (myslím hlavne automatické odriekavačky) bral vážne a ako na to s odstupom času pozerám – nikdy ma to nedostalo bližšie k Bohu. Bez poznania Božieho slova a jeho štúdia, bez poznania jeho prisľúbení, bez aplikovania Božieho slova do modlitieb, bez toho, aby moja myseľ myslela a produkovala slová modlitby, nebude moja modlitba nikdy modlitbou.

  • Dávam vám zbraň proti Goliášovi. Hľa vašich päť kameňov:

Niekto nám tu dáva zbraň proti Goliášovi. Niekto nám tu dáva päť kameňov proti Goliášovi. Je to „Panna Mária“. Sú to kamene „Panny Márie“, nie Božie kamene, lebo zjavenie vraví: Dávam vám (ja, Panna Mária). Kto je to, čo nám dáva päť kameňov a kto je ten Goliáš? Dozvieme sa až po vymenovaní kameňov.

1. Modlitba ruženca, modlitba srdcom

Pre Dávida bol prvý kameň najdôležitejší. Dávid si zobral päť kameňov, ale prvým zranil Goliáša, že padol na tvár  a odťatím hlavy ho poslal do večnosti. „Panna Mária“ nám dáva na prvé miesto pre ňu najdôležitejší kameň. Dáva nám modlitbu, ktorú ona sama v mnohých iných zjaveniach po svete najviac dáva a odporúča. Ruženec sa máme stále, denne modliť. Nielen v Medžugorí, ale v celom katolíckom svete sa pred obetou omše modlí Ruženec. Ako Dávid poslal Goliáša do večnosti skrze prvý kameň, tak „Panna Mária posiela do tej istej večnosti cez jej prvý kameň svojich najvernejších ctiteľov a ružencových modlitebníkov.

Ruženec na základe vlastných skúseností a skúseností iných sa nedá modliť srdcom. Teda dá sa ale len chvíľu, potom je už myseľ úplne inde. Je to vyprázdňovanie mysle pre to, aby bola potom niečím iným naplnená.

Poznámka: Ruženec je zložený z Piatich desiatkov Radostných tajomstiev, piatich bolestných, piatich slávnostných. Ján Pavol II pridal päť tajomstiev ktoré sa volajú Ruženec svetla.  Panna Mária odporúča sa pomodliť denne celý ruženec. Po tom ako Ján Pavol II pridal ďalších znamená modliť sa dvadsať desiatkov. Časovo to vychádza cca 60-70 minút modlenia sa denne iba ruženca. Pre tých menej skúsených stačí na začiatok modliť sa päť desiatkov denne.

2. Eucharistia

Na Eucharistii by nebolo nič zlé, keby si katolíci toto slovo neprivlastnili a nerozumeli pod ním niečo iné ako v Písme znamená. A presne to iné myslí aj „Panna Mária“.

Eucharistia je originálne grécke slovo používané v Písme. My slováci (aj iné národy) sme ho v Písme nepreložili, ale prevzali sme ho bez prekladu. Eucharistia v Písme znamená vďakyvzdávanie.

No to, čo katolíci aj „Panna Mária“ pod Eucharistiou rozumejú je premenený chlieb a víno na telo a krv dušu božstvo Ježiša Krista.

To znamená že katolícka Eucharistia je podľa Biblie, podľa Boha modlárstvo – neživá vec sa stáva živou, je sa a uctieva ako Boh.  Teda prvým kameňom – modlitbou ruženca,  vyprázdňovaním mysle (mantrou), sa človek pripravuje na modlárske skutky. V Medžugorí sa nielen pred omšou (ale aj počas dňa) modlí najviac ružencov, čiže tam je človek pripravený najlepšie sa vyprázdniť pre prijímanie a konanie modlárskych skutkov. O čom svedčí aj ovocie Medžugoria – mnohí odtiaľ, aj ja prišli ako horlivejší ctitelia „Panny Márie“, Eucharistie v katolíckom zmysle.

3. Sväté Písmo

Ďalší bod, ktorý vzbudzuje dojem, alebo dáva pocit pravdivosti zjaveného posolstva. Mnohí mi povedali ako argument, že Panna Mária v Medžugorí tiež odporúča čítať Písmo a že to je dôkaz, že tie zjavenia sú pravé. Diabol je otec lži a do svojej lži vždy zakomponuje niečo z pravdy.

„Panna Mária“ v Medžugorí občas spomenie vo svojich posolstvách čítanie Svätého Písma. Lenže čítať Písmo sa dá aj celý život bez toho, aby človek pochopil jeho zmysel a podstatu. O toto aj ide „Panne Márii“ iba o čítanie. Nejde jej o poznanie Písma, poznanie evanjelia, o žiadanie Ducha Svätého pochopiť pravdu a zmysel Písma, evanjelia.

Keby „Panne Márii“ šlo o skutočné poznanie Písma, poznanie evanjelia, nikdy by neodporúčala Ruženec, Eucharistiu, spovede…

4. Pôst

„Panna Mária“ myslí hlavne pôst o chlebe a vode v stredu a piatok, a ak sú už ľudia vycvičení, tak aj v pondelok. A samozrejme popri tom sa modliť ruženec, chodiť na omše, prijímať katolícku Eucharistiu. Je to pôst hlavne pre jej úmysly.

V preklade povedané je to niečo ako, pôst napríklad v Budhizme. Tam pôst spolu s mantrou je prostriedok na lepšie vyprázdnenie ducha človeka a lepšie preniknutie démonských síl do ducha človeka.

5. Mesačná sv. spoveď

Mesačná spoveď je minimálna požiadavka na spoveď u „Panny Márie“. Ktorí už mesačne chodia na spoveď , tým je zasa odporúčané chodiť čo najčastejšie, najlepšie raz do týždňa. Spovedať sa má kňazovi.

Spoveď nemôže byť svätá, lebo nie je živá. Sväté je iba to, čo je živé – človek, ktorý uveril evanjeliu, Božie slovo, Boh, Ježiš Kristus, Duch Boží.

 

Pre tých, ktorí už chápu evanjelium, vedia, že hriechy sa človekovi odpúšťajú po uverení evanjelia, uverení v Ježiša Krista.

Človek, ktorý si uvedomil svoj stav pred Bohom, svoju hriešnosť a svoj trest za hriech, ktorý si uvedomil že nikdy nijakým spôsobom nedokáže ničím splatiť spravodlivému Bohu čo i len svoj najmenší hriech, musí kapitulovať a uznať pred Bohom svoju bezmocnosť.

Boh takému človekovi ponúka iba jedinú možnosť: Svojho Syna. Nie kňaza, ale svojho syna. Ten, kto uverí, že Ježiš Kristus pred 2000 rokmi vykúpil človeka spod spravodlivého Božieho trestu, kto uverí, že Ježiš Kristus prišiel na zem v ľudskom tele, kto uverí, že Ježiš Kristus bol pred 2000 rokmi zaňho na kríži Bohom strestaný za jeho hriechy,  zomrel zaňho, na tretí deň vstal zmŕtvych, vystúpil na nebesia a sedí po pravici Otca, kto uverí, že Ježišovo oslávené telo sedí po pravici Otca, a už nemôže zostupovať na pozemské oltáre so svojim telom, kto uverí, že pre jeho záchranu a večnú spásu stačila iba jediná Kristova obeť  a nie množstvá omší, kto uverí, že cez jedinú Kristovu obeť sú mu odpustené a odčinené všetky hriechy, takému človekovi Boh dá zadarmo dar večnej spásy už tu na zemi a v momente uverenia.

Taký človek sa stane slobodný od kadejakých náboženských úkonov, ružencov, omší, spovedí, už nikdy nebude uctievať „Pannu Máriu“, svätých, ale všetku svoju česť, slávu a chválu venuje iba Bohu, ktorý ho zachránil. Lebo iba jemu jedinému patrí česť, moc, sláva, chvála a úcta.

 

Záver Medžugorských kameňov:

„Panna Mária“ z Medžugoria je stále pannou. Nikdy nemala okrem Ježiša už žiadne deti, preto je navždy panna.

Božie slovo pozná Máriu, Ježišovu matku ako pannu, ale až dovtedy bola pannou, kým porodila Ježiša (aj v čase  pôrodu), ale Božie slovo nám ďalej hovorí, že potom okrem Ježiša mala Mária ešte štyroch synov a dve dcéry. Teda nemôže byť navždy panna. (Mt 1.25; Mt 13,55-56)

„Panna Mária“ z Medžugoria nie je Boží vyslanec, ale vyslanec pekla. Ona nám dáva päť kameňov proti Goliášovi. Po správnom dosadení osôb za mená medžugorského posolstva vidíme, že vyslanec pekla nám dáva kamene na zabitie Boha. Kto prijíma tieto kamene v takom zmysle ako to myslí „Panna Mária“, hádže kamene do Boha. Keďže Boh je večný a nesmrteľný,  týmito kameňmi ani ničím ho nemožno zabiť. Človek ktorý používa tieto kamene, kameňuje sám seba a zabíja v sebe v maximálne možnej miere Boha. Maximálne sa zblokuje pre pochopenie a uverenie evanjelia, maximálne sa zablokuje pre svoju spásu, pre večný život.

PS: Aj kameň čítania Božieho slova je kameň proti zabíjaniu Boha v sebe. Pretože človek ho iba číta a nehľadá a nepýta sa Ducha Svätého na vysvetlenie prečítaného textu. A ak mu aj Duch svätý text osvetlí, radšej takéto vnuknutia človek katolík potlačí, lebo je to proti jeho katolíckej náuke, ktorej bol od malička vedený.

 

 

Kamene podľa Božieho slova:

V Božom slove je spomenutá duchovná výzbroj (Ef 6,10-17). Táto výzbroj je určená pre tých, čo uverili evanjeliu Ježiša Krista. Je určená pre veriacich, Božie deti. Je určená na upevňovanie sa v Pánovi a sile jeho moci. Výzbroj je duchovná a má si ju obliecť veriaci človek, aby mohol čeliť úkladom diabla, čiže Goliáša.

Keďže Dávid mal kamene na to, aby ich použil ako útočnú zbraň proti Goliášovi, Biblia nám prezentuje iba jedinú útočnú zbraň – Meč Ducha – BOŽIE SLOVO.

Nie je to iba čítanie Božieho slova, ako to katolíkom ich predstavení, aj „Panna Mária“ občas odporúčajú. Pretože čítať Božie slovo sa môže aj trebárs celý život a žiadny osoh z toho tá osoba, čo ho číta nebude mať.

Božie slovo sa nemá len čítať, ale aj chápať, poznať, aplikovať.

Aj Diabol – Goliáš môže citovať písmo, ale nesprávne ho aplikuje. Preto musíme poznať celé Písmo a vedieť ho aplikovať, aby sme boli schopní vysporiadať sa s diablom.

Päť Božích kameňov proti Goliášovi:

Z Božieho slova sa dá vyvodiť päť kameňov, ktoré majú používať tí, ktorí uverili evanjeliu, čiže spasení kresťania  používať v duchovnej vojne proti démonským mocnostiam, proti Goliášovi.

Hľa, Božích päť kameňov:

  1. meč ducha – Božie slovo

  2. Božie slovo a modlitba

  3. Božie slovo a chvála

  4. Božie slovo a kázanie

  5. Božie slovo a svedčenie

Pre Dávida bol prvý kameň najdôležitejší. Dávid si zobral päť kameňov, ale prvým zranil Goliáša, že padol na tvár  a odťatím hlavy ho poslal do večnosti. Boh nám dáva na prvé miesto najdôležitejší kameň – jeho Slovo, meč jeho Slova. Je to najdôležitejší kameň a od neho sa odvodzujú ďalšie štyri kamene. Bez prvého kameňa by boli ostatné štyri kamene len polystyrénové guľky, ktoré neublížia ani muche, ani nezaletia ďaleko.

1.    Meč Ducha – Božie slovo

 (Hebr 4:12 [SSV])

Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

Božie slovo preniká do každej oblasti ľudskej osobnosti. Až do špiku. Do rozdelenia duše od ducha, čiže do najvnútornejšej oblasti.

(Zjv 1:16 [SSV])

V pravej ruke mal sedem hviezd a z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola sťa slnko, keď svieti v plnej sile.

Vždy keď sa Ježiš na zemi stretol so satanom, alebo predstaviteľmi Izraelského náboženstva, ako jedinú zbraň používal Božie slovo: JE NAPÍSANÉ.

JE NAPÍSANÉ

Ježiš neodpovedal diablovi teológiou, ani náboženskou príslušnosťou ku nejakej cirkvi. Meč ducha nie je Biblia na poličke, alebo na stolíku. Meč ducha nie je čítanie Biblie. Meč ducha je Biblia v ústach, priame citovanie. My musíme zobrať meč, a Duch Svätý nám dá múdrosť, aby sme ho správne použili.

 (1Kor 4:6 [SSV])

Ale v tomto, bratia, vzal som za príklad seba a Apolla kvôli vám, aby ste sa na nás poučili, že „niet nad to, čo je napísané“, aby ste nehorlili jeden za druhého proti inému.

(Dt 32:30-31 [SSV])

Akože, jeden bude prenasledovať tisíce a dvaja zaženú desaťtisíc? Či nie zato, že ich vlastný Boh predal a Pán ich vydal?!« Veď ich boh nie je naroveň nášmu Bohu, aj naši nepriatelia sami sú svedkami!

Nikdy nevyhráme boj proti Goliášovi bránením nášho územia, alebo ústupom. Nikdy nevyhráme boj, ak budeme čakať Golíáša, kedy ku nám príde. Boje sa vyhrávajú, ak sa útočí. A vždy je mnohonásobne viac porazených, ak útočia viacerí.

V prvej knihe Samuelovej v sedemnástej kapitole čítame, ako sa Izraeliti báli Goliáša. Dávid napriek veľkosti Goliáša sa rozbehol, vzal kameň, dal ho do praku a hodil ho Goliášovi do čela. Ten padol tvárou na zem. Dávid mu vzal meč, usmrtil ho, odťal Goliášovi hlavu. Keď to videla armáda Filištíncov, dala sa na útek. Izraeliti nabrali odvahu, rozbehli sa za nimi a pozabíjali ich. Jeden človek porazil Goliáša, ostatní sa rozpŕchli a ostatní vďaka víťazstvu jedného človeka porazili celú armádu nepriateľa Boha.

O tom je aj Ježišova smrť. On jediný porazil Goliáša a my vďaka nemu môžeme sa rozbehnúť a útočiť na armádu nepriateľov Boha. On nám vydobyl víťazstvo, už sa máme len rozbehnúť a útočiť.

On je tým, kto prvým kameňom – vyplnením Zákona, vyplnením proroctiev, svojou smrťou, zmŕtvychvstaním, svojou zástupnou obetou za nás porazil Goliáša.

Prvý kameň  je Kristov kameň, kameň jeho diela záchrany, na ktorý sa každý kresťan odvoláva.

Keď to poviem po katolícky: ak sa budeme modliť ruženec, chodiť na omše, na „eucharistiu“, ak budeme len čítať Písmo, ak sa budeme postiť v stredu a piatok o chlebe a vode, ak sa budeme mesačne spovedať, toto nevyzerá ako nejaký útok. Toto je len sebecké náboženstvo, keď človek chce dokázať samému sebe, ako to zvláda a osoh je len pre samého seba. Toto nevyzerá ako  útok na Goliáša, to je sebauspokojovanie, že som na tom dobre a netreba mi útočiť, netreba bojovať, stačí mi len plniť náboženské úkony – hodiny sa modliť, chodiť do kostola, chodiť na prijímanie a som spokojný.

 (Kol 2:15 [SSV])

Odzbrojil kniežatstvá a mocnosti, verejne ich predviedol a v ňom triumfoval nad nimi.

Satan zostal skrze smrť Ježiša Krista bez zbraní. Bol zbavený svojich zbraní. Kristus ho verejne ho predviedol a triumfoval nad ním.

(2Kor 2:14 [SSV])

Ale vďaka Bohu, ktorý nám vždy dáva víťazstvo v Kristovi a naším prostredníctvom zjavuje na každom mieste vôňu jeho poznania.

Vždy na každom mieste máme demonštrovať Kristove víťazstvo.

(Mt 28:18 [SSV])

Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Choďte a vykonávajte autoritu, ktorú som ja nadobudol. Vykonávajte víťazstvo, demonštrujte triumf. Toto sa dá len pri útočnom spôsobe boja. Naučte zachovávať všetko, čo som prikázal. (nie konať prikázania nejakej pozemskej inštitúcie, ktorá sídli v Ríme, ktorej prikázania a tradície vznikli mnoho rokov po smrti Ježiša, ale zachovávať všetko, čo nám Ježiš v Božom slove zanechal pred 2000 rokmi a čo nám v ňom prikázal)

(2Kor 10:4-5[SSV])

– lebo zbrane nášho boja nie sú telesné, ale majú od Boha silu boriť hradby. Boríme výmysly a každú pýchu, čo sa dvíha proti poznaniu Boha. Pútame každú myseľ, aby bola poslušná Kristovi.

 

2. Božie slovo a modlitba

 (Ef 6:17 [ROH-AV])

A vezmite aj prilbu spasenia i meč Ducha, ktorým je slovo Božie, modliac sa každou modlitbou a prosbou každého času v Duchu a tým cieľom bdejúc s celou vytrvanlivosťou a prosbou za všetkých svätých, i za mňa, žeby mi bolo dané slovo, keď otvorím svoje ústa, aby som prosto a smele oznámil tajomstvo evanjelia, za ktoré posolstvujem (hlásam) v reťazi, žeby som ho zvestoval prosto a smele, jako mi náleží vravieť.

Príklad útočnej modlitby je v Skutkoch apoštolov, keď Petra uväznili do žalára, cirkev sa bez prestania modlila k Bohu za neho a anjel ho vyslobodil. Nemodlili sa len cez deň. Sú chvíle, keď modlitby cez deň nebudú postačovať.

(modlili sa k Bohu a anjel konal. Ja ako katolík som bol naučený modliť sa k anjelom a k Michalovi Archanjelovi.  )

(Lk 18:7 [SSV])

A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k nim nevšímavý?

Aby sa zasľúbenia Božieho slova stali účinnými v našom duchu, sú potrebné naše modlitby.

Modlitba nie je bezduché odrapotávanie jednej formulky pätnásť minút, alebo hodinu.

 

3.  Božie slovo a chvála

Chvála je jeden z druhov modlitieb. V Biblii je pravidelne spájaná s Božou velebnosťou a bázňou. Chvála sa dovoláva Božieho nadprirodzeného zásahu a je tiež odpoveďou na tento zásah.

(Ex 15:11 [SSV])

Kto je rovný tebe medzi bohmi, Pane, kto je rovný tebe, čo vynikáš svätosťou? Si hrozný v pochvalných činoch a robíš zázraky.

Chvála zjavuje Božiu velebnosť a vzbudzuje hrôzu, obzvlášť u nepriateľov Božieho ľudu.

(Ž 8:2 [SSV])

Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu naprotiveň svojim nepriateľom, aby si umlčal pomstivého nepriateľa.

(Mt 21:14- 17 [SSV])

V chráme k nemu pristúpili slepí a chromí a on ich uzdravil. Keď veľkňazi a zákonníci videli divy, ktoré robil, a deti, čo v chráme volali: „Hosanna synovi Dávidovmu!“, nahnevali sa a povedali mu: „Počuješ, čo títo hovoria?“ Ježiš im odvetil: „Pravdaže. Nikdy ste nečítali: »Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu«?“

(Mt 11:25 [SSV])

V tom čase Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým.

Ježiš hovoril o svojich učeníkoch . Kojenci, maličkí nie sú len tí, ktorí sa len prednedávnom znovuzrodili, ale aj tí, ktorí nemajú svoju silu a sú odkázaní na Božiu silu. Sú to všetci spasení kresťania.

Cieľom použitia zbrane chvály je umlčať satana.

Keďže satan dňom i nocou na nás pred Bohom žaluje, musíme sa mu na odpor postaviť dňom i nocou. Boh dal chválu ako prostriedok k umlčaniu satana. Chválu z úst nemluvniat a kojencov. Chválu z úst spasených kresťanov.

(Ž 149:6 [SSV])

Oslavu Boha nech majú na perách a v rukách meč dvojsečný,

Čiže Božie slovo a chvála musia ísť ruka v ruke.

Pokračovanie žalmu

(Ž 149:7-9 [SSV])

aby sa pomstili na pohanoch a potrestali národy, aby ich kráľom nasadili putá a ich veľmožom železné okovy a aby ich súdili podľa písaného práva. Všetkým jeho svätým to bude na slávu. ALELUJA.

 

4.  Božie slovo a kázanie

Táto zbraň sa v žiadnom prípade nevzťahuje na kázanie ľudskej filozofie, alebo teológie.

(2Tim 4:1-4 [SSV])

Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych, pre jeho príchod a jeho kráľovstvo: Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam.

Je tu vážnosť poverenia, lebo Kristus bude súdiť živých a mŕtvych. Je to jedno z najvážnejších poverení Timoteja. Tým poverením je kázanie Božieho slova. Kazateľ nesie zodpovednosť za to čo káže. Kazateľ bude skladať účty Pánovi z toho čo kázal.

Je tu jedno upozornenie – nie všetci prijmú pravdu. A predsa napriek odporu a kritike poverenie je kázať Božie slovo.

Písmo veľa hovorí o účinnosti Božieho slova.

(Iz 55:10-11 [SSV])

Lebo ako spŕchne z neba dážď a sneh a nevráti sa ta, ale opojí zem, zúrodní ju, dá jej klíčiť a dá semä na siatie a chlieb na jedlo: tak bude moje slovo, ktoré mi vyjde z úst, nevráti sa ku mne naprázdno, ale urobí, čo som si želal, a vykoná, na čo som ho poslal.

(Jer 23:29 [SSV])

Či nie je moje slovo ako oheň – hovorí Pán, a ako kladivo, ktoré drví skalu?

V kázanom Božom slove je obrovská moc. Jeho výsledky sú zaručené – nenavráti sa prázdne, vykoná čo sa Bohu páči. Je to kladivo, ktoré rozbije na kúsky každú skalu, ktorá sa stavia proti Božím zámerom. Je ako ostrý meč, ktorý preniká do najvnútornejších hlbín osobnosti človeka a odhaľuje skrytosti sŕdc a myslí.

 (Sk 20:26 [SSV])

Preto vám v dnešný deň dosvedčujem, že som čistý od krvi všetkých, lebo som neušiel bez toho, že by som vám nezvestoval Božiu vôľu celú.

Pavol zhrnul svoju službu ako službu človeka, ktorý nič nezadržal, nezamlčal a nerobil kompromisy.

 

5. Božie slovo a svedectvo

Kázanie je priamou prezentáciou Božieho slova, vydávanie svedectva znamená byť svedkom. Je to rozprávanie na základe osobnej skúsenosti o udalostiach, ktoré súvisia s Božím slovom.

(Sk 1:8 [SSV])

ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme.“

Každý kresťan dostal silu Ducha Svätého na svedčenie pri uverení v evanjelium. Naše svedectvo je presadené nadprirodzenou mocou Ducha Svätého.

Svedčiť máme celým životom o Ježišovi a pravde evanjelia. Učeníkom Ježiš kázal svedčiť najprv tam, kde  sú, teda v Jeruzaleme. Nech uveria a dajú sa pokrstiť. Začnú v Jeruzaleme, pokračujú v Samárii, Judsku, a neprestane do, kým nebude evanjeliom obsiahnutá celá zem.

 (1Pt 2:9 [SSV])

Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla.

Každý, jeden znovuzrodený kresťan je povolaný svedčiť.  Svedčenie kresťana je pre druhých kresťanov jeden z hlavných dôkazov jeho spasenia. Kresťan, ktorý svedčí veľmi málo, ktorý nezvestuje slávne skutky toho, ktorý ho povolal z tmy do svetla je duchovne na tom biedne.

Ježišovou stratégiou bolo, aby sa každý z Božieho ľudu, každý spasený, každý kresťan sa stal svedkom a získaval druhých pre Krista.

Biblia ukazuje že táto istá zbraň svedectva nakoniec zvrhne aj Satanovo kráľovstvo v ponebeských oblastiach.

(Zjv 12:7-11 [SSV])

Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli, ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi. A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý; zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli. A počul som mohutný hlas volať v nebi: „Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom. Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva; a nemilovali svoj život až na smrť.

Naše svedectvo uvoľní moc, ktorá je v Božom slove a krvi.  – Premáhame Goliášove vojsko keď osobne svedčíme o tom, čo Božie slovo hovorí, a čo Ježišova krv spravila a robí pre nás.

 

O čom máme svedčiť?

(Ef 1:7 [SSV])

V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti,

(Ef 2:8 [SSV])
Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar:

(1Jn 1:7 [SSV])

Ale ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.

(Rim 5:9 [SSV])

Tým skôr sa teda skrze neho zachránime od hnevu teraz, keď sme už ospravedlnení jeho krvou!

(Hebr 13:12 [SSV])

Preto aj Ježiš, aby posvätil ľud svojou krvou, trpel za bránou.

Tieto verše nám povedali päť najdôležitejších zaopatrení skrze Ježišovu krv, o ktorých máme svedčiť  a ktoré môže získať každý kto uverí evanjeliu:

–          Sme zadarmo vykúpení,

–          Je nám odpustené

–          Sme očistení

–          Sme ospravedlnení (učinenými spravodlivými)

–          Sme posvätení (učinený svätými)

 

 

Záver:

Aby sme boli efektívny v útoku proti utekajúcemu nepriateľovi Boha, musíme neustále útočiť zbraňami, ktoré nám Boh dal.

Kto bol Dávid? Obyčajný mladý chlapec, obyčajný pastier oviec, poslušný svojmu otcovi.

Čím vybojoval víťazstvo? Svojou silou? Svojou šikovnosťou? Nie. Dávid hovoril Saulovi: Pán, ktorý ma vytrhol z moci leva a z moci medveďa, on ma vyslobodí aj z moci tohto Filištínca. Dávid vedel, že za jeho víťazstvami nad divými zvermi je živý Boh, preto mal odvahu postaviť sa proti Goliášovi.

(1Sam 17:26 [SSV])

Veď ktože je tento neobrezaný Filištínec, že hanobí šíky živého Boha!“

(1Sam 17:45 [SSV])

Dávid odpovedal Filištíncovi: „Ty ideš proti mne s mečom, kopijou a oštepom, ja však idem proti tebe v mene Pána zástupov, Boha izraelských šíkov, ktorého si hanobil.

Kto je Goliáš?

Goliáš je Satan a Filištínci sú satanove vojsko. Víťazstvo nad Goliášom bolo uskutočnené Kristom, Goliáš je porazený a my sme tí, ktorí majú zahnať na útok Filištíncov. Mečom Božieho slova, modlitby, chvály, kázania a svedčenia zaženieme a pobijeme Božích nepriateľov, ktorí sú na úteku.

Kto predstavuje pre mňa dnešných Filištíncov, proti ktorým mám používať kamene Božieho slova?

Pre mňa bývalého katolíka žijúceho v silne katolíckom prostredí predstavuje Goliáša a Filištíncov učenie Katolíckej cirkvi a všetci v nej, ktorí ho zastávajú. Je to obrovská armáda „neobrezaných Filištíncov, ktorá hanobí šíky živého Boha“ Majú Goliáša a silné zbrane – Ruženec, omšu, Eucharistiu, spoveď, Tradíciu, pápeža Mariánsky kult, kult svätých, očistec… Táto armáda nepriateľa získala skrze vraždenie Božieho ľudu, cez krv, moc, silu a politiku veľké územie na tomto svete. Viem, že tento nepriateľ sa už nedá úplne zničiť, pretože musí tým všetkým čo koná dokonať proroctvá posledných čias podľa Božieho slova. Ale viem aj to, že ak nebudem čakať v obrannom postoji, ak nebudem čakať, kedy na mňa niekto z ich armády zaútočí, ale ak zaútočím ja v „mene Pána zástupov, Boha Izraelských šíkov, ktorého hanobia“ tak skrze Kristove víťazstvo a silu piatich Božích kameňov – Božieho slova, modlitby s Božím slovom, chvály Boha, kázania Božieho slova, svedectva čo Boh vykonal skrze svoje slovo, aj svedectva tejto web stránky zvíťazím nad niektorými, alebo mnohými Filištíncami tým, že uveria evanjeliu Ježiša Krista.  

 Väčšina kresťanov, teda spasených ľudí má postoj: som zvedavý, kde diabol zaútočí nabudúce… Malo by to byť presne opačne: Diabol by mal premýšľať, kde ho nabudúce zasiahne kresťan, Cirkev.