Do akej cirkvi patrím

(máj 2012)

Vyvrátenie babských klebiet

Na začiatok musím povedať, že za obdobie, čo som prestal chodiť do kostola, vzniklo po dedine mnoho ničím nepodložených klebiet. Všetky sú planý poplach, teda nenesú v sebe ani zrnko pravdy z toho, čo som sa o sebe dopočul. Najviac sú rozšírené medzi najzbožnejšími babkami a medzi chlapmi po dedinských krčmách.

Medzi najčastejšie klebety čo o sebe počúvam sú: som Jehovista, sektár, zlákali ma za peniaze, zlákal ma internet, zlákal ma Bennett…

Zopakujem ešte raz, čo už je uvedené v mojom svedectve: NIKTO MA NEZLÁKAL.  K tomu, čo teraz verím na 99% som dospel intenzívnym čítaním Božieho slova, počúvaním mp3 Božieho slova, skúmal som kázne, dokumenty RKC,  chodil som na katolícke biblické vyučovania, čítal a počúval som kázne rôznych cirkví a všetko čo som zistil som si dôkladne porovnával  s Božím slovom. 

K intenzívnemu čítaniu Božieho slova ma priviedlo skúmanie Ducha Assisi, lebo som videl a vnímal duchom, že to čo pápeži konajú vyhlasujú o iných náboženstvách, nemôže byť v súlade s Božím slovom.  Keď som vlastným skúmaním zistil že konajú proti Božiemu slovu, bol som hnaný pokračovať a skúmať celú náuku Rímskokatolíckej cirkvi. Ak môže pápež konať a vyhlasovať proti Božiemu slovu, potom aj náuka RKC musí obsahovať hrubé chyby. Štúdium Písma, porovnávaním s gréckym Písmom,  ktorým bol Nový zákon písaný som zistil, že katolícky preklad Písma obsahuje niektoré nesprávne preklady slovíčok a hodne nesprávnych vysvetliviek dolu pod textom Písma…  Tak som si kládol otázky: ako mi môže iba učiteľský úrad cirkvi správne vysvetľovať Písmo, keď preklady niektorých slovíčok v Písme prispôsobujú podľa náuky RKC a nie podľa správneho prekladu? Takto ako prvé som si objasnil, že úrad pápeža nie je od Krista, ale vznikol  historicky, že spovede vznikli historicky, že omše ako obete podľa Písma neexistujú, že očistec vznikol historicky… ¾ roka som zvádzal duchovné boje a stále som nechcel tomu uveriť, že by som bol celý život klamaný. Mnoho dní a večerov som hlasno kričal k Bohu, prosil Ducha Svätého: Ukáž mi, kde je pravda, ukáž mi, čo je pravda, je to, čo som zistil naozaj tak?  Ako som už niekde spomínal, v priemere 4 hodiny denne som skúmal. Božie slovo zaberá v tých hodinách väčšinovú časť.  To znamená – vynásobte si ¾ roka krát 4 hodiny – toľko dní a hodím som bojoval o poznanie pravdy. Musel som kadečo obetovať, aby som skúmal, veď mi išlo o život – večný život. Rodičov a najbližšiu rodinu chcem ubezpečiť, že so to nerobil na úkor výchovy detí, venovania sa manželke. Robil som to na úkor svojho oddychu pri niečom príjemnom a na úkor spánku. (ináč my televízor nemáme, tak ma o čas nemá čo okrádať)

Niekomu by to skúmanie a uverenie trvalo možno stokrát kratšie, ale ja som chcel byť dôsledný. Nechcel som ničomu slepo veriť. Celý život som slepo a bez skúmania veril RKC, preto som nechcel zasa slepo vôjsť do ďalšieho bludu. Mnohokrát som si uvedomoval aký dopad to môže mať toto všetko pre moju manželku rodinu, dedinu, Oravu… Všetko možné mi mnohokrát prebehlo mysľou…

Najdlhšie ma v katolíckej cirkvi držala katolícka eucharistia (premieňanie oplátky na skutočného Ježiša Krista)  Stále som nechcel veriť, že je to len historický vznik z roku 1215.  No pravda je silnejšia než akákoľvek lož. Zvlášť, keď je to Božie pravda. Mnoho vecí mi v Písme zrazu začalo zapadať, keď som uveril v spásu, ospravedlnenie, odčinenie… Nakoniec po mnohých nezvratných dôkazoch padla aj moja viera v transsubstanciáciu. Uveril som úplne všetkým základom učenia Biblie a pochopil som že RKC úplne prevrátila všetky základy Božieho slova a učí si svoju náuku a nie Božiu. Potom som už nemal problém prestať chodiť do kostola, lebo to, čo oni učia sú len ľudské náuky, ktoré skrývajú za vytiahnuté verše z Písma…

Božie slovo je odvtedy moja jediná autorita a žiaden učiteľský úrad cirkvi, Tradícia a pápež nemajú právo prekrúcať Božie slovo podľa seba. Ak oni znehodnocujú a spochybňujú Božie slovo, slovo samého Boha, potom  nemám problém s tým, aby som nepočúval ľudské slová pápeža a Tradície. Preto odmietam ich autoritu, lebo nepočúvajú autoritu Božieho slova – slova samého Boha. Také jednoduché.

To, čo ma potom utvrdilo, že konám správne, je prečítanie si histórie RKC od Dave Hunta: žena jazdiaca na šelme. Na tejto stránke je sa nachádza ako posledná kniha:

http://nkz.reformace.cz/?p=4&pp=books

Keďže mám doma katolícku históriu z Teologickej fakulty, Huntova história je len doplnenie toho, čo katolíci vo svojej histórii len okrajovo naznačujú a hlavne zamlčujú.

K akej cirkvi patrím?

Zistil som že katolícka cirkev sa z vnútra zreformovať nedá. Ani Lutherovi, ani Kalvínovi, ani iným katolíckym kňazom, teológom sa to nepodarilo, preto museli z RKC vystúpiť.  Verím všetkému čo Biblia učí a neverím žiadnej ľudskej náuke ani Tradícii. To znamená, že som verný viere otcov: Abraháma, Izáka, Jakuba, Mojžiša… Ježiša Krista a apoštolov. Čo sa už pridalo k učeniu po apoštoloch, tomu už neverím. Pretože v Písme Boh zjavil všetko potrebné, ono je jediná a dostatočná autorita.

Keď sa to tak vezme podľa ľudských zatrieďovacích  cirkevných skupín, tak som protestant, náukou sa blížiaci k reformovaným baptistom. To znamená že Beriem Božie slovo ako Božie slovo a chcem konať všetko podľa Božieho slova.

Čo sa týka príslušenstva k cirkvi: Kto pozná Bibliu, vie, že každý spasený veriaci človek tým, že uveril už sa stáva členom Kristovej Cirkvi. To znamená že som člen Kristovej Cirkvi. Patrím Kristovi. On je moja hlava a autorita. Nepatrím teda do žiadnej pozemskej cirkvi ani nie som členom nejakej pozemskej inštitúcie. Kristova Cirkev je všeobecná Cirkev – zahŕňa v sebe všetkých spasených z každého spoločenstva, cirkvi, ktorých autorita je Božie slovo a hlava Kristus a nie človek.  Som v Kristovej Cirkvi, ktorej matriku vedie Duch Svätý.

Od leta 2012 sa zhromažďujeme v Podbieli, čiže tvoríme tak Kristovu jednotku, cirkev, ktorá je definovaná:

Mt 18:20 Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“

Mojou túžbou po spoznaní pravdy, spoznaní učenia Biblie bolo dať sa pokrstiť a byť na Pánovej večeri. Tento zbor som oslovil, po preskúmaní moje viery pastorom zboru bolo vyhovené mojej požiadavke a tak som dňa 5.5 prijal biblický krst a 6.5 zúčastnil sa Pánovej večere. Všetko podľa Božieho slova: človek musí najskôr uveriť biblickým pravdám, konať pokánie pochopiť, o čom je Pánova cirkev, zbor a až potom dať sa pokrstiť. Až potom sa môže zúčastniť na lámaní chleba a pití plodu viniča, na Pánovej večeri…

Koľko som dostal peňazí, že som vystúpil od katolíkov a prestúpil k iným?

Z RKC som vystúpil dobrovoľne, sám od seba, po spoznaní pravdy evanjelia. Nebol som nikým nútený, prehováraný. Najskôr to bol duchovný výstup, potom formálny. K nikomu som neprestúpil, ale tým, že som uveril Božím podmienkam spásy som Božím synom, a keďže som synom, som aj dedičom všetkého čo prisľúbil.

Jediná správna informácia, čo sa šíri po dedine je: Dostal som obrovský nevyčísliteľný dar. Nie je to ale peňažný dar. Mám ho všade tam, kde som, teda všade ma s ním môžete stretnúť. Ak ste zvedaví, kľudne ma zastavte kdekoľvek, alebo príďte ku mne domov, veľmi rád vám poviem o tom dare a čo všetko musíte urobiť pre to, aby ste ho aj vy dostali. Ten dar môže dostať každý človek. Keďže je to dar, nemusíte zaň po obdržaní absolútne nič zaplatiť. Preto je to dar. Pre nedočkavých zvedavcov: ten dar má oveľa väčšiu hodnotu ako najnovší Mercedes, alebo BMW, alebo najluxusnejšia vila v Karibiku. Preto som aj odišiel z Katolíckej cirkvi, lebo ona mi nemôže dať taký dar,  nevlastní ho. A nestránim sa rozprávať o svojom bohatstve a dare čo som dostal. (Rim 6,23)

List rodine a známym

Po mojom krste a Pánovej večeri som mojej rodine a známym poslal oznámenie v ktorom som vysvetľoval, prečo som vystúpil z RKC. Tu takmer všetko z neho:

Mojou dávnou túžbou bolo, aby som dosiahol večný život. Po vyše trištvrte ročnom intenzívnom skúmaní, ktoré začalo na jar 2011 som tento rok 2012 uveril v Ježiša Krista (Tak ako ho Boh zjavil v Biblii, bez kadejakých ľudských prídavkov a tradície). Uveril som evanjeliu, dobrej zvesti. Uveril som Božím podmienkam spásy, ako ich Boh v Biblii dal. Zriekol som sa katolíckych podmienok spásy: krstu, prijímania, birmovky, chodenia do kostola v nedele a prikázané sviatky, a iné podmienky, ktoré Katolícka cirkev počas svojej histórie vymyslela pre ľudí,  a tak ich obrala o biblické – Božie podmienky spásy.  Duchovne som vystúpil z Katolíckej cirkvi na svoje narodeniny – v januári 2012 a písomne som vystúpil 16. apríla toho roku, čo kňaz aj zaznačil do matriky.  Dôvod môjho výstupu z Katolíckej cirkvi je: Katolícka cirkev hlása iné evanjelium, iné podmienky spásy, iné ako Boh zjavil v Biblii. Rozhodol som sa, že budem plniť Božiu vôľu, poslúchať Boha, ktorý  má moc spasiť a nie vôľu Rímskokatolíckej cirkvi, v ktorá svojim učením spásu nikomu nevie zaručiť. Rozhodol som sa, že budem poslúchať viac Boha ako ľudí.

Hlavný dôvod, prečo som vystúpil z Rímskokatolíckej cirkvi je zistenie, že Rímskokatolícka cirkev (ďalej už len RKC) sa nepridŕža Božieho učenia zapísaného v Biblii. Najnebezpečnejším prvkom Rímskokatolíckej cirkvi je fakt že sa zdá, že jej základom sú dôležité pravdy Božieho zjavenia. Po osobnom preskúmaní učenia RKC a Biblie som zistil, že:

ZÁKLADOM UČENIA RKC NIE SÚ DÔLEŽITÉ PRAVDY BOŽIEHO ZJAVENIA.

KATOLÍCKA CIRKEV NEMÁ SVOJ PÔVOD V JEŽIŠOVOM UČENÍ, ANI UČENÍ JEHO APOŠTOLOV.

Napriek tomu, že sa Katolícka cirkev odvoláva na Božie slovo, nekoná podľa Božieho slova. Všetku hlavnú náuku, na ktorú sa odvoláva Katolícka cirkev, že ustanovil Ježiš, alebo apoštoli, vznikala počas histórie RKC, to znamená, že bola vymyslená ľuďmi a nie stanovená Bohom, teda nie je biblická, Božia:

750 – biskup Ríma získava moc nad celým svetom. Dovtedy bol len biskupom v Rímskej ríši

1079 – vznik celibátu. Hlavný dôvod: aby ženy kňazov nemohli dediť cirkevné majetky.

1190 – predaj odpustkov. V dnešnej dobe pokračujú v zmenenej forme (za určitý náboženský úkon, na veľké sviatky, vykupovanie duší z očistca formou omší…)

1215 – transubstanciácia – od tohto roku je Ježiš skutočne prítomný telom a dušou v oplátke. Dovtedy to bola Pamiatka Pánovej večere – teda bez premieňania.

1215  – spovedanie sa z hriechov kňazom.

1220 – uctievanie hostie

1229 – laikom je zakázané čítať Bibliu

1274 – vymyslený je očistec

1545 – Tradícia dostala autoritu rovnakú s Písmom. Napriek tomu že učenie RKC stále tvrdí že Tradícia je  rovná s Písmom, v mnohých prípadoch je povýšená nad Písmo

1546 – pridanie apokryfných kníh do katolíckej Biblie (Tob, Jdt, Múdr, Sir, Bar, 1,2Mach)

1854 – Nepoškvrnené počatie Panny Márie (čo Biblia nikde ani len nenaznačuje)

1870 – Neomylnosť pápeža v tom čo ustanoví. Je šéfom Učiteľského úradu cirkvi. Mnoho zákonov, dogmy povýšil nad Božie slovo. To znamená, že Božie slovo je nedostatočné pre pápeža, pápežove slovo je viac ako Božie. (Neomylný v učení môže byť len Boh a neomylné sú pravdy čo Boh zjavil v Biblii. Nemôže to byť človek, teda ani náuka pápežov.)

1922 – Mária je spoluvykupiteľka spolu s Kristom (na dogmu sa ešte len čaká)

1950 – Nanebovzatie Panny Márie

Najhlavnejší dôvod, prečo som vystúpil z RKC je ten, že v nej a skrze ňu by som nikdy nedosiahol spásu. A to platí pre všetkých katolíkov – v Katolíckej cirkvi niet spásy, cez ňu a jej učenie sa nedostanete do večného života.   Ak chcete prísť do večného života, musíte uveriť Božím podmienkam spásy napísaným v Biblii, nie Katolíckym. Toto nie je sranda, tu ide o život, o večný život.

Toto sú najhlavnejšie Božie – Biblické podmienky spásnej viery:

Skrze Ježišovu krv som bol vykúpený z rúk satana (nie skrze katolícky krst) –

Skrze Ježišovu krv sú všetky moje hriechy odpustené (nie skrze spovede kňazovi)

Ježišova krv ma očisťuje od všetkých mojich hriechov. (očisťuje veriaceho. Veriaci má uverením odpustené všetky hriechy minulé prítomné a budúce. Zhrešením po uverení a ľútosťou sme už len očisťovaní)

Skrze Ježišovu krv som ospravedlnený, učinený spravodlivý tak, ako keby som nikdy nezhrešil

Skrze Ježišovu krv som posvätený, učinený svätým, oddelený pre Boha. Už nie som v satanovom teritóriu.  –    Toto bolo vykonané jedinou dokonalou obetou Ježiša Krista. Už niet žiadnej obete, Ježišova bola posledná. Veriaci nejde do pekla. (Tobôž nie do vymysleného očistca) Niet žiadnej obete, teda ani  omše, prijímania…)

Pre spásu je potrebné ďalej uveriť  celý balíček toho, čo je v Biblii o Ježišovi Kristovi,  Bohu Otcovi a Duchu Svätom, nie to čo nám o nich až na niektoré výnimky predkladá učenie RKC.

Katolícka omša a katolícka eucharistia je modlárstvo. Modlári nevojdú do Božieho kráľovstva. (Ef 5,5) Eucharistia vždy bolo vďakyvzdávanie, nie premenený chlieb. (až do roku 1215, napriek tomu sa katolícka náuka odvoláva, že to ustanovil Ježiš Kristus. Pozri katechizmus, článok 1345)

Modlárstvo znamená: kňaz koná obeť, neživá vec sa stáva živou, neživej veci sa klaňajú a uctievajú ju ako Boha.

Vysvetlenie: Kristus vykonal poslednú dokonalú obeť, tá obeť je úplne dostatočná,  niet už inej obete za hriech. (Hebr 10,18) Kristus bol posledný Veľkňaz (katolíci majú pápeža veľkňaza) (Hebr 7, 27-28). Kristus je jediný, posledný kňaz Nového zákona. Nový Zákon už nemá kňazov, chrámy. Človek, ktorý uveril v biblického Ježiša Krista je Božím chrámom, patrí do Kristovho tela – Cirkvi. Klania sa Bohu v Duchu a pravde…

Tak ako Starý Zákon má vyše 300 proroctiev o Mesiášovi, ktoré sa vyplnili, tak aj Nový Zákon má množstvo proroctiev o posledných časoch, ktoré sú už mnohé vyplnené a mnohé z nich sa vzťahujú na Katolícku cirkev. (preto aj náuka RKC nevysvetľuje nikde vo svojom učení proroctvá o posledných časoch) Tak ako mnohí židia čítali Písmo a nespoznali príchod Mesiáša, tak aj mnohí dnešní ľudia majú Písmo a nespoznávajú pravého Ježiša Krista a vyplnenie novozákonných proroctiev.

Každému, kto číta tento list, a chce dôjsť do večného života, vážne odporúčam začať čítať Bibliu a vážne ju brať ako Božie slovo a jedinú autoritu v náuke. Boh základné pravdy Biblie zjavil tak, aby ich pochopili aj tí najjednoduchší ľudia. Ja sa priznávam, že som slepo veril všetkému, čo mi predložila  Katolícka cirkev. Bez akéhokoľvek skúmania som im veril. Ale viera nie je slepo a bez skúmania veriť nejakému ľudskému učeniu pomiešanému s učením Biblie, ktorému je nadradený človek – pápež. Viera je veriť všetkému, čo je v Biblii pre našu spásu zjavené. Nič navyše. A toto je úplne dostatočné pre náš večný život.  Prečo čítať Bibliu? Lebo tam Boh zjavil všetko potrebné čo by sme mali o ňom vedieť  a všetko potrebné, aby sme sa k nemu dostali.

Ako čítať a vykladať Bibliu –

Biblia sa vykladá sama sebou – najlepší komentár k niečomu v Biblii nájdeme jedine v Biblii. Ježiš a apoštoli tiež vykladali podľa Biblie. Napr. Mt 19,3-6; Gal 3,16

Biblia si nikde neprotirečí. Výklad Biblie nesmie byť v rozpore s inými miestami Biblie. Napríklad Večera Pánova, spása, odpustenie hriechov, odčinenie hriechov…

Učenie o niečom konkrétnom sa nesmie odvodzovať z jednej vety, alebo z jedného verša, ale z  celku Biblie.

Bez Starej zmluvy zostanú mnohé časti Novej zmluvy nezrozumiteľné, nepochopené.

Nesmie byť hlásané, kázané viac, než je napísané. (1Kor 4,6) –

Biblická pravda má vždy prednosť pred všetkými ostatnými poznatkami. (Kol 2,8) –    Treba čítať rôzne preklady, katolícky je nedokonalý. (najlepší je Roháčkov) Pri nezrovnalostiach katolíckeho a iného prekladu treba vždy pozrieť Starý zákon do hebrejského prekladu a Nový zákon do Gréckeho prekladu.

Prečo vziať vážne čítanie a poznanie  Biblie:

Lebo v Biblii Boh zjavil seba samého a ON (nie pozemská akákoľvek cirkev) dal podmienky k spáse

Aby sme poznali Boha tak ako sa nám predstavil  v Biblii, nie  ako nám ho cirkev predkladá.

Aby sme mali vieru, lebo viera je iba z počutia Božieho slova. Rim 10,17 –

Aby sme rástli vo viere

Aby sme mali istotu spasenia (ktorú RKC nikdy nezaručí, ale Boh v Biblii áno) –

Kvôli pravej náuke (Tít 1,9) Sektári používajú Bibliu ako doplnok. Teda žiadna Tradícia a učiteľský úrad cirkvi, jedine Biblia. –    Aby Biblia bola našou jedinou autoritou, nie človek (pápež)

Aby sme bezpečne prešli životom (Ž 119,105) –    Kvôli výchove detí (Dt 11,18-19)

Kvôli ochrane pred falošnými cestami: Blúdite, pretože nepoznáte Písmo ani Božiu moc (Mt 22,29)

Kvôli poznaniu hriechu

Kvôli pochopeniu budúcich časov, atď. Biblia je Božia kniha, ktorá je meradlom všetkého. (napríklad falošných znamení, zjavení…)

Po dôkladnom skúmaní náuky RKC a Biblie, po hľadaní ktorá cirkev na Slovensku učí jasné biblické učenie  som našiel kresťanské spoločenstvo, kde sa vyučuje zdravé Biblické učenie. Toto spoločenstvo som požiadal o krst, o účasť  na slávení pamiatky Pánovej večere. Pastor spoločenstva (podľa Biblie má funkciu staršieho, starší = biskup) preskúmal moju vieru v biblického Ježiša Krista a vyhovel mojej žiadosti.

S radosťou vám oznamujem, že dňa 5.5. 2012 som bol pokrstený Biblickým krstom.  Katolícky krst nie je platný, lebo: Nie je podľa Božieho nariadenia: krstil ma kňaz a slovo kňaz v Novom zákone neexistuje. Ten, čo ma krstil, nebol spasený človek a nebol pokrstený biblickým spôsobom. Pokrstiť sa  má len človek, ktorý uveril v Ježiša Krista a konal pokánie zo svojich hriechov – ja ako dieťa nespĺňal som žiadnu z týchto podmienok. Nebol som pokrstený Biblickým spôsobom – úplným ponorením – to znamená starý človek sa pochováva, rodí sa nový človek.   Dôležitá biblická informácia: Krst nie je podmienka spásy, ale je vonkajším znakom  uverenia.

Ďalej vám s radosťou oznamujem, že dňa 6.5.2012 som sa zúčastnil Pánovej večere. Podľa biblického spôsobu, podľa toho, ako sa konala za čias apoštolov: slávenie Pánovej večere je iba pre veriacich – spasených. Je to duchovné spoločenstvo s Ježišom Kristom. Sedeli sme za spoločným stolom, lámali sme chlieb, pili sme plod viniča. Všetko je konané podľa Božieho slova, nie ľudskej náuky.

Najlepšie je vypočuť si o Pánovej večeri mp3 súbor od obráteného katolíckeho misionára, kňaza, Richarda Bennetta z tohto odkazu:

http://nkz.reformace.cz/?p=3&pp=pr&string=Richard%20M.%20Bennett

V Podbieli  7.5. 2012 Rastislav …

PS: Navrátil som sa k viere otcov: Abraháma, Izáka, Jakuba, Mojžiša…Ježiša Krista, apoštolov. Toto je moja viera a nepridám k nej žiadnu ľudskú náuku, tradíciu a autoritu. Božie slovo je dostatočná autorita. Ak by ste nevedeli, kam ma zaradiť, tak som kresťan, presnejšie povedané biblický kresťan.