relikvie svätých, ktoré nosili na krku katolícki hodnostári